BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmińska Aleksandra
Tytuł
Promocja polskich towarów zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego
The Promotion of Polish Products According to the Common Law
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 227-234, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Promocja produktu, Przemysł spożywczy, Produkty regionalne
Agricultural policy, Product promotion, Food industry, Regional product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ogólne zasady promocji towarów przemysłowych i rolno-spożywczych. Omówiono politykę rolną Unii Europejskiej i jej działania dotyczące produktów rolno-spożywczych.

After joining the European Union some Polish programes promoting Polish products had to be changed in order to adjust to European regulations. Programes that use public help have to be opened for producers and products from all European countries. The protection of original, high quality food products, made with traditional methods is in Europe very important and popular. The European Union has created system to protect and promote food products: Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranteed. This system helps to protect product names from imitation and gives the consumer information about the best food and specific character of the product. In Poland there is a lot of traditional food products that are worth to register. They can become popular beyond national border and also can help to promote regions where they come from. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gontarz J., Smaki regionów, „Businessman" 2003, nr 11 (152).
 2. Grzeszak A., Jedzmy nasze?, „Polityka" 2004, nr 18 (2450).
 3. Promocja krajowych towarów przemysłowych i rolno-spożywczych w świetle prawa wspólnotowego. Analiza, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 4. Pietrzak M., Już nie Dobre, bo polskie, „Businessman" 2004, nr 2 (155).
 5. Promocja krajowych towarów przemysłowych i rolno-spożywczych w świetle prawa wspólnotowego. Analiza, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 6. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r., w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
 7. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r., w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2702/2000 z 19 czerwca 2000 r. w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich.
 10. Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2879/2000 z 28 grudnia 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/2000 dotyczącego działań promocyjnych i informacyjnych dla produktów rolnych w państwach trzecich.
 11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych, (DzU 2005 nr 10, póz. 68).
 12. Źródła internetowe
 13. Agencja Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl
 14. Konkurs „Teraz Polska": www.terazpolska.pl
 15. Magazyn „Polityka": www.polityka.pl
 16. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
 17. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
 18. Portal Unii Europejskiej: www.europa.eu.int
 19. Wielkopolska Fundacja Żywnościowa: www.food.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu