BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielińska Irena
Tytuł
Wybrane kierunki analizy inwestycji w spółkach kapitałowych
Investments analysis in joint-stock companies
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 34, nr 90, s. 23-35, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Inwestycje, Spółki giełdowe, Spółki kapitałowe
Accounting, Investment, Stock market companies, Capital company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Znowelizowana ustawa o rachunkowości, która weszła w życie od 2002 roku nakazała przedsiębiorstwom zmianę ewidencji aktywów. W bilansie przedsiębiorstwa znalazły się pozycje nazwane „inwestycjami". Inwestycje w zrozumieniu ustawy o rachunkowości to aktywa nabyte w celu osiągania korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend, udziałów w zyskach lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści. Nowy sposób ewidencji daje lepszy obraz posiadanych zasobów majątku i rozszerza możliwości jego analizy. W artykule przedstawiono wskaźniki dynamiki, struktury i efektywności, umożliwiające analizę tych inwestycji. Analizę przeprowadzono na przykładzie trzech wiodących spółek publicznych branży mięsnej. Każda z nich ma inną strukturę inwestycji i inny udział inwestycji w całym majątku Spółki. Wyniki analizy wskazują na to, że wyodrębnienie inwestycji w aktywach Spółek pozwala na określenie efektów tych inwestycji, a ich analiza jest pomocnym narzędziem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Znowelizowana ustawa o rachunkowości, która weszła w życie od 2002 roku nakazała przedsiębiorstwom zmianę ewidencji aktywów. W bilansie przedsiębiorstwa znalazły się pozycje nazwane „inwestycjami". Inwestycje w zrozumieniu ustawy o rachunkowości to aktywa nabyte w celu osiągania korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend, udziałów w zyskach lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści. Nowy sposób ewidencji daje lepszy obraz posiadanych zasobów majątku i rozszerza możliwości jego analizy. W artykule przedstawiono wskaźniki dynamiki, struktury i efektywności, umożliwiające analizę tych inwestycji. Analizę przeprowadzono na przykładzie trzech wiodących spółek publicznych branży mięsnej. Każda z nich ma inną strukturę inwestycji i inny udział inwestycji w całym majątku Spółki. Wyniki analizy wskazują na to, że wyodrębnienie inwestycji w aktywach Spółek pozwala na określenie efektów tych inwestycji, a ich analiza jest pomocnym narzędziem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Making „Investments" a separate item in company's assets in the amended Accounting Act (2002) gives a better picture of resources and provides for their extended analysis. The article proposes a method of such investments analysis and assessment. The method was verified on an example analysis of three Stock Exchange listed companies from the meat processing sector, where investments constituted from over ten to 70% of total assets. The analysis confirmed the usefulness of the proposed method in corporate assets management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gostkowska-Drzewicka T., red. (1996), Projekty inwestycyjne, Oddk, Gdańsk.
  2. Jajuga K., Jajuga T.(2001), Inwestycje, PWN, Warszawa.
  3. Jerzemowska M., red. (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  4. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000, Dz.U. Nr 113.
  5. www.parkiet.com z 11.08.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu