BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielgos-Struck Renata, Bozacka Małgorzata
Tytuł
Uwarunkowania i przejawy marginalizacji mieszkańców Rzeszowa w opiniach pracowników socjalnych
Źródło
Polityka Społeczna, 2003, nr 4, s. 17-24
Słowa kluczowe
Marginalizm, Wykluczenie społeczne, Badania ankietowe
Marginalization, Social exclusion, Questionnaire survey
Kraj/Region
Rzeszów
Abstrakt
Badania procesu marginalizacji przeprowadzane są na ogół na przedstawicielach środowisk marginalnych. Artykuł przedstawia obserwacje, refleksje i spostrzeżenia zarówno na temat procesu marginalizacji, jak i funkcjonowania osób nią dotkniętych, jakie w drodze ankiety ujawniły osoby reprezentujące instytucje wspomagające środowiska marginalne: terenowi pracownicy socjalni Rzeszowa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Beskid, Analiza skali, dynamiki i społecznego rozkładu procesów pauperyzacji i marginalizacji, IPiSS, Warszawa 1999, s. 15.
 2. K.W. Frieske, Kumulacja czynników marginalności społecznej, "Polityka Społeczna" 1999, nr 11-12.
 3. K.W. Friske, P. Pawłowski, Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Wyd. Interart, Warszawa 1996, s. 88.
 4. A. Golczyńska-Grondas, Postawy pracowników instytucji społecznych wobec klientów z enklaw, w: Żyć i pracować w enklawach biedy, W. Warzywoda- Kruszyńsa (red.), Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 193.
 5. J. Grotowska-Leder, Długość trwania w biedzie a procesy marginalizacji. Badania łódzkie, "Polityka Społeczna" 1999, nr 11-12.
 6. T. Kowalak, Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998, s. 23.
 7. K. Kostecka, Pomoc społeczna dla ubogich mieszkańców Rzeszowa - doświadczenia z pracy w rejonach biedy, w: Pomoc społeczna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych - przemiany, bariery, perspektywy, R. Wielgos-Struck (red.), Wyd. "Mana", Rzeszów 2001, s. 26.
 8. Marginalność i procesy marginalizacji, K.W. Frieske (red.), IPiSS, Warszawa 1988, s. 79.
 9. M. Potoczna, Strategie życiowe biednych mieszkańców enklaw, w: Żyć i pracować w enklawach biedy, W. Warzywoda- Kruszyńsa (red.), Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 84-86.
 10. Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej, opracowanie zbiorowe Zespołu MOPS w Rzeszowie, Rzeszów 2000 (maszynopis), s. 27-29.
 11. E. Tarkowska, Świat społeczny biednych a koncepcja kultury ubóstwa, "Polityka Społeczna" 1999, nr 11-12.
 12. E. Tarkowska, W stronę polityki społecznej, w: Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, E. Tarnowska (red.), Wyd. Typografika, IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 234-237.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu