BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulmicka Małgorzata
Tytuł
Przeciwdziałanie skutkom starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych
Źródło
Polityka Społeczna, 2003, nr 4, s. 24-29
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Dzietność kobiet, Polityka rodzinna, Polityka społeczna, Kraje wysoko rozwinięte, Ludzie starsi, System emerytalny, Demografia
Ageing of the population, Women's fertility, Family policy, Social policy, High-developed countries, Elderly people, Pension schemes, Demography
Abstrakt
W europejskich krajach wysoko rozwiniętych średni współczynnik dzietności wynosi obecnie 1,4 a prognozy przewidują dalszy jego spadek. Tym samym niemożliwa będzie prosta reprodukcja ludności, zapewniająca przypływ młodych rąk do pracy. Konieczne zatem są działania rządów tych krajów mających na celu prowadzenie intensywniejszej polityki prorodzinnej oraz zastosowanie innych mechanizmów przeciwdziałania skutkom starzenia się społeczeństw.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Breuss F. (2002), Does Europe Need a Harmonized Social Policy?, University of Economics and Business Administration, Wiedeń.
 2. Buchanan P.J. (2001), The death of the West, Thomas Dunne Books.
 3. Cohen D. (2000), Bogactwo świata, ubóstwo narodów, Fundacja im. S. Batorego, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 4. Dang T., Anatolin P., Oxley H. (2001), Fiscal implication of ageing, OECD Economic Department Working Paper, nr 305, Paris.
 5. Drucker P. (2001), The next society, A survey of the near future, "The Economist", November 3rd.
 6. Europe's needs for immigrants (2000), "The Economist", May 6th.
 7. Frąckiewicz L, red. (2002), Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Katowice.
 8. Golinowska S. (2002), Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 9. Jóźwiak J. (2002), Piramida wieku, piramida zmian, "Newsweek" nr 51/52.
 10. Kotowska I. E. (2001), Przewidywane zmiany liczby i struktury ludności Polski - główne konsekwencje społeczne i ekonomiczne, RCSS, Warszawa.
 11. Lesthaeghe R. (1995), The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation, w: K. Man-son, A. Jensen (red.), Gender and Family Change in Industralized Coumtries, Clarendon Press, Oxford.
 12. OECD, SOPEMI (2000), Trends in International Migration.
 13. Older workers (2001), "The Economist", March.
 14. Pension guarantees (2002), "The Economist", May.
 15. RCSS (2000), Sytuacja demograficzna Polski, Warszawa.
 16. Riley B. (2000), Ageig world upset calculations, "Financial Times" z 12 maja.
 17. Strzelecki Z., Ochocki A., red. (2001), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, w: Polska a Europa, Procesy demograficzne u progu XXI wieku, Rządowa Rada Ludnościowa, RCSS, Warszawa.
 18. Strzelecki Z. (2002), Trwałe zachwianie równowagi, "Gazeta Prawna" z 24-26 grudnia.
 19. Special report: Demography and the West (2002), "The Economist", August 24lh,s. 22.
 20. Szukalski P. (2000), Rachunkowość generacyjna, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 21. Uścińska G. (2002), Wiek emerytalny - regulacje unijne, "Polityka Społeczna" nr 3.
 22. World Bank (2000a), World Development Indicators.
 23. World Bank (2000b), Entering the 21h Century World. Development Report 1999/2000.
 24. Żukowski M. (2001), Otwarta koordynacja zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej - nowy etap europejskiej polityki społecznej?, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu