BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowada Christoph
Tytuł
Otwarta koordynacja w ochronie zdrowia - obiektywna konieczność czy wymysł europejskiej biurokracji?
Źródło
Polityka Społeczna, 2003, nr 7, s. 10-15
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Integracja społeczna, Polityka społeczna, Migracja ludności
Health care protection, Social integration, Social policy, Population migration
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Swobodny przepływ czynników produkcji otwiera przed gospodarką europejską szansę na zwiększenie efektywności produkcji i poprawę alokacji czynników. Jednak likwidacja ograniczeń migracyjnych stwarza także realne zagrożenie w postaci tzw. turystyki socjalnej, tj. niekontrolowanej migracji obywateli Europy do krajów gwarantujących najwyższe poziomy pomocy społecznej i zabezpieczenia ryzyk społecznych, takich jak bezrobocie, starość lub choroba. Stąd też pojawiają się głosy o konieczności utworzenia unii socjalnej i ujednolicenia systemów i poziomów świadczeń socjalnych. Autor relacjonuje tę dyskusję, przedstawiając własne koncepcje.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Andel, Die Harmonisierung der sozialen Sicherung in der Europäischen Union - ein von den Wirtschaftswissenschaften vernachlässigtes Problem, "Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" 2001, vol. 121, nr2, s. 235-265.
 2. R. Baader, Kreide für den Wolf. Die tödliche Illusion vom besiegten Sozialismus; wyd. Anita Tykve, Böblingen 1991.
 3. B. Balcerzak-Paradowska, Czy uprawnienia pracownicze sprzyjają zatrudnianiu kobiet?, "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12, s. 39-41.
 4. Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., Die GVG zur offenen Methode der Koordinierung im Gesundheitswesen, Informationsdienst 286, Köln 2002, s. 3.
 5. C. Giering, Offene Koordinierung - Sachverstand, Vorzüge und Probleme; www.cap.unimuenchen.de
 6. S. Golinowska, Polityka Społeczna. Koncepcje - Instytucje - Koszty, wyd. Poltext, Warszawa 2000, s. 147-149.
 7. R.A. v. Hayek, Die Verfassung der Freiheit; 3. wyd., wyd. Mohr Siebeck, Tübingen 1991, s. 361.
 8. J. Husmann, "Open coordination" in the Area of Old-Age Security - from the Point of View of the Social Partners, w: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (wyd.): Open Coordination of Old-Age Security in the Eurpean Union, Frankfurt Main 2002, s. 94.
 9. M. Kolmar, Soziale Min-deststandards in Europa?, "Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" 2000, vol. 120, nr 2, s. 207-237.
 10. Kronberger Kreis, Sozialunion für Europa?, wyd. Frankfurter Institut - Stiftung Marktwirtschaft und Politik, Bad Homburg 1996, s. 38.
 11. W. Möschel, Subsidiarität im Zwielicht; w: Wirtchaftswissenschaftliches Studium 1995, Heft 5, s. 233.
 12. S. Poździoch, Międzynarodowa polityka zdrowotna; w: A. Czupryna i inni (wyd), Zdrowie Publiczne, tom I, wyd. Vesalius, Kraków 2000, s. 187-211.
 13. S. Rottmann, Europa als Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft; w: W. Weidenfeld, Europa-Handbuch, wyd. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999, s. 880.
 14. R. Vaubel, The political economy of centralization and the Euro-pean Community; "Public Choice" 1994, nr 81,s. 151-190.
 15. W. Wesselsi I. Linsenmann, Die offene(n) Methode(n) der Koordinierung, Forschungsinstitut für Politische Wissenschaft und europäische Fragen, Uniwersytet Köln 2002, s. 5.
 16. E. Wille, Mögliche Auswirkungen der Europäischen Währungsunion auf die Sozialinsbesondere auf die gesetzliche Krankenversicherung; w: Staatswissenschaften und Staatspraxis 1998, nr 3, s. 346-347.
 17. Z. Wiśniewski, Strategia zatrudnienia w Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12, s. 25-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu