BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poliwczak Iwona
Tytuł
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
Źródło
Polityka Społeczna, 2003, nr 7, s. 16-20
Słowa kluczowe
Czas pracy, Elastyczność czasu pracy, Zatrudnienie
Working time, Flexitime, Employment
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule została podjęta próba porównania skali stosowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w krajach UE i w Polsce. Przedstawiono również powody, jakimi kierują się polskie przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu tej formy zatrudnienia oraz przesłanki i motywy, jakimi kierują się osoby podejmujące pracę w niepełnym wymiarze czasu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Florczak-Bywalec, Zatrudnienie kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy w Wielkiej Brytanii, "Polityka Społeczna" 1990, nr 9;
  2. I. Kukulak-Dolata, Mobilność międzyzakładowa w: E. Kryńska (red.), Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, Studia i Monografie, IPiSS, Warszawa 2000.
  3. Leksykon rynku pracy, KUP s. 35.
  4. L. Machol-Zajda, Praktyczne zasady kształtowania czasu pracy, Materiały z Zagranicy, z. 1 (42), IPiSS, Warszawa 1994.
  5. Part-time work: Solution or trap?, "International Labour Review" 1997, Volume 136, nr 4, http://www.ilo.org/public/english/support/publ/revue/articles/97-4.htm
  6. W. Pasko-Porys, Elastyczne formy czasu pracy w Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" 1999, nr 3;
  7. H. Strzemińska, Czas pracy i jego skracanie. Etapy-metody-efekty, PWE, Warszawa 1976.
  8. H. Strzemińska, Czas pracy w polskim przedsiębiorstwie w latach 1999-2000. Wyniki badań IPiSS, w: H. Strzemińska (red.), Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładem czasu pracy i zdrowiem pracowników, Studia i Monografie, IPiSS, Warszawa 2002.
  9. H. Strzemińska, Przemiany w zarządzaniu organizacją i czasem pracy na przełomie XX i XXI wieku, w: H. Strzemińska (red.), Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładem czasu pracy i zdrowiem pracowników, Studia i Monografie, IPiSS, Warszawa 2002.
  10. H. Strzemińska, Przyszłość czasu pracy, formy, modele, wymiary, w: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Studia i Materiały, IPiSS, KUP, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu