BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolupa Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie), Gołębiowska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie)
Tytuł
O pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat. Część I
About a Certain Conception of Construing the Pattern of Investments. Part I
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 1, s. 85-92, bibliogr. 6 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Portfel lokat, Ryzyko w biznesie, Lokaty
Portfolio of investments, Business risk, Investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsza praca składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy krótkiej charakterystyki ujęcia klasycznego w zakresie konstruowania portfela lokat. Zawarto propozycję odmienną od dotychczas stosowanych ujęć. Częśc drugą poświęcono omówieniu oszacowania ryzyka i zysku portfela lokat wyznaczonego według propozycji przedstawionej w części pierwszej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J, Zasady optymalnego wyboru portfela lokat, Bank i Kredyt, 10/10,1990.
  2. Hellwig Z, Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny, 3 (1976), s. 3-20.
  3. Jajuga T., Jajuga K, Jak inwestować w papiery wartościowe, PWE, Warszawa 1993.
  4. Kolupa M, Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
  5. Markowitz H, Portfolio Selection the Journal of Finance, 1(1932).
  6. Sharpe W.F, A simplified model for portfolio analysis, Management Science, 19 (1963).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu