BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chełpa Stanisław
Tytuł
Kluczowe kwalifikacje kierownicze - modele teoretyczna i empiryczne
Core Management Qualification - Theoretical and Empirical Models
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (18), 2001, nr 886, s. 55-65, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania
Słowa kluczowe
Kwalifikacje menedżera, Osobowość kierownika, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Managerial qualifications, Manager personality, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono różne teoretyczne ujęcia kwalifikacji kierowników, ich struktury formalnej i funkcjonalnej.

The article presents formal and functional approach of qualification of managers. It contents a review of theoretical qualification's models and their practical verification. The author tries to identify also core qualification for a work of managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badawy M.K.: Management as a New Technology. New York: McGraw-Hill Inc., 1993.
 2. Bratnicki M.: Władza organizacyjna w procesach zmian strategicznych. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki. Materiały konferencyjne. Red. R. Rutka. Sopot-Jurata: Wyd. UG 1995.
 3. Caproni P.J., Arias M.E.: Managerial Skills Training from a Critical Perspective. "Journal of Management Education" 1997, 3.
 4. Dąbek M.: Menedżer wobec złożonej rzeczywistości. W: Zarządzanie kadrami - perspektywy badawcze i praktyka. Red. T. Listwan. Wrocław: Wyd. AE 2000.
 5. Den Hartog D.N., (i in.): Culture Specific and Cross-culturally Generalizable Implicit Leadership Theories: Are Attributes of Charismatic/Transformational Leadership Universally Endorsed. "Leadership Quarterly" 1999, 2.
 6. Drucker P.F.: Menedżer skuteczny. Kraków: Wyd. AE i "Czytelnik" 1994.
 7. Drucker P.E: Managing Oneself. "Harvard Business Review" 1999, 2.
 8. Dulewicz V.: Assessment Centres as the Route to Competence. "Personnel Management" 1989, November.
 9. Engelbrecht A.S., Fischer A.H.: The Managerial Performance Implications of a Developmental Assessment Center Process. "Human Relations" 1995, 4.
 10. Furnham A.: Human Resource Competencies. "Competency" 1992, 2.
 11. Goleman D,: What Makes a Leader. "Harvard Business Review" 1998, 6.
 12. Hollander E.P.: Leadership. Followership, Self and Others. "Leadership Quarterly" 1992, I.
 13. Hunter J.E., Hunter R.F.: Validity and Utility of Alternative Predictors of Job Performance. "Psychological Bulletin" 1984, 1.
 14. Kanungo R.N., Menon S.T.: Managerial Resourcefulness: Measuring a Critical Component in Leadership Role. Materiał nie publikowany, 1995.
 15. Levy-Leboyer C.: Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych. Warszawa: Wyd. Poltext 1997.
 16. Lichtarski J.: Uwagi o istocie i mierzeniu sukcesu przedsiębiorstwa i sukcesu w zarządzaniu. W: Sukces w zarządzaniu. Problemy kadrowo-zarządcze. Materiały konferencyjne. Red. S. Chełpa, T. Listwan. Wrocław: Wyd. AE 1999.
 17. Listwan T.: Organizacja zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wrocław: Wyd. AE 1986.
 18. McCall M.: Identifying Leadership Potential in Future International Executives: Developing a Concept. "Consulting Psychology Journal" 1994, Winter.
 19. Obłój K.: Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1998.
 20. Pietrasiński Z.: Psychologia kierownictwa. W: Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia. Red. X. Gliszczyńska. Warszawa: PWN 1979.
 21. Pocztowski A., Miś A.: Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji. W: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy. Red. B. Kożuch. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2000.
 22. Polańska A.: Samozarządzanie składnikiem kwalifikacji menedżerskich. W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy. Materiały konferencyjne. Red. A. Szałkowski, A. Piechnik-Kurdziel. Kraków: Wyd. AE 1997.
 23. Polańska A.: Zarządzanie personelem. Zasady, zadania i wymagania stawiane menedżerom. Gdańsk: Wyd. UG 1999.
 24. Silvast R.O., Quaglieri P.L.: Management Skills Transferability and Public and Private Sector Manager. "Public Personnel Management" 1994, 1.
 25. Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PWr. 1998.
 26. Thierry D., Sauret C., Monod N.: Zatrudnianie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian. Warszawa: Wyd. Poltext 1994.
 27. Whetten D.A., Cameron K.S.: Developing Management Skills. London: Scott, Foresman and Company 1984.
 28. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu