BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walińska Ewa
Tytuł
Rozliczenia międzyokresowe czynne - kontrowersyjna pozycja bilansu
Assets allocated in time - controversial item of balance sheet
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 34, nr 90, s. 110-120, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rozliczenia, Prawo bilansowe
Accounting, Settlements, Balance law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja istoty ekonomicznej kategorii rozliczeń międzyokresowych czynnych oraz propozycje zmian w polskim prawie bilansowym w zakresie jej wyceny i prezentacji. RMC wzbudza obecnie wiele kontrowersji w polskiej praktyce rachunkowości. Może ono bowiem obejmować trzy różne kategorie ekonomiczne - przedpłaty przekazane przez jednostkę, koszty rozliczane w czasie oraz przyszłe należności z tytułu osiągniętych przychodów, których skutki finansowe w przyszłości są odmienne. Obecnie ustawa o rachunkowości nie reguluje szczegółowych zasad wyceny i prezentacji RMC, co powoduje stosowanie różnych rozwiązań w praktyce. Aby zapewnić porównywalność sprawozdań finansowych, należy - korzystając z rozwiązań przyjętych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - zmienić polskie prawo bilansowe w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

There are two purposes of this article: first - to present the economic sense of a special accounting category - assets allocated in time (in English there is no equivalent for Polish RMC), second - to suggest changes to Polish accounting rules connected with their balance sheet recognition and disclosure. Assets allocated in time are a very controversial item of the balance sheet in Polish accounting practice. These assets can consist of three different categories: prepayments, deferred expenses and future receivables. Each of them has a different financial result in the future. Today, Polish Accounting Act has no detailed rules referring to these balance sheet items, which results in different practices used by Polish entities. If we want to reach comparability of financial statements in Polish practice we should change Polish accounting law by implementation of MSSF regulations on this matter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, SKwP, 2005.
  2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. Nr 121, poz. 591.
  3. Walińska E. (red. meryt.), Meritum. Rachunkowość 2006. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, tom I i II, PWP, 2006.
  4. Walińska E., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu