BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panek Emil (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Nieklasyczne zagadnienia sterowania optymalnego wzrostem. Część II. Model z wyodrębnionymi nakładami na postęp techniczno-organizacyjny
Non-classical optimum control problem of economic growth. Part II. Model with selected capital expenditure on technical advance
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 2, s. 173-185, bibliogr. 16 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Modele wzrostu, Model wzrostu gospodarczego, Postęp naukowo-techniczny, Postęp techniczny
Growth model, Economic growth model, Progress in science and technology, Technical progress
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano model wzrostu Domar-Harrod. Przedstawiono model z wyodrębnionymi nakładami na postęp techniczno-organizacyjny.

The paper refers to paper: Panek E., "A non-classical optimal-control-growth problem. Part I. Influence of embodied in capital technical-organizational progress on production efficiency" and presents the Domar - Harrod-type model of growth in which independent technical progress is assumed. In relation to the model the consumption maximization problem over a given time horizon is formulated and solution to the problem is presented. There is also exposed a new version of capital efficiency "turnpike effect". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen. R.G.D., Ekonomia'matematyczna, PWN, Warszawa 1961.
 2. Äthans M., Falb P.L., Sterowanie optymalne, WNT, Warszawa 1969.
 3. Barkałow N.B., Proizwodstwiennyje funkcji w modelach ekonomiczeskowo rosta, MGU, Moskwa 1981.
 4. Bołtiariski W.G., Metody matematyczne sterowania optymalnego, WNT, Warszawa 1970.
 5. Czerwiński Z., Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1973.
 6. Kaiman R.E., Falb P.L., Arbib MA-, Topics in Mathematical System Theory, Mc Graw-Hill Book Company, New York 1969.
 7. Panek E., Optymalny rozkład inwestycji w zagregowanym modelu wzrostu, Ekonomista, 6, 1978.
 8. Panek E., O "gładkim" rozwiązaniu zagadnienia optymalnego podziału inwestycji między dwa sektory, Przegląd Statystyczny 1/2 (1984).
 9. Panek E., Makroekonomiczne problemy sterowania optymalnego w matematycznej teorii wzrostu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4 (1984).
 10. Pasek E., Optymalne trajektorie wzrostu w zagregowanych modelach ekonomicznych, ZNAE, 82 (1986).
 11. Panek E., Optymalizacja procesów wzrostu gospodarczego w świetle teorii sterowania, PWN, Warszawa - Poznań (1989).
 12. Panek E., Nieklasyczne zagadnienie sterowania optymalnego wzrostem. Część I. Wpływ ucieleśnionego postępu techniczno-organizacyjnego na efektywność produkcji, (1990).
 13. Pontriagin L.S., Bołtiański W.G., GamkreHdze R., Miszczenko E.F., Matiematiczeskaja tieoria optimalnych pwocessow, Fizmatgiz, Moskwa (1961).
 14. Pan-Tai Liu, ad., Dynamie Optimization and Mathematical Economics, Plenum Press, New York and London (1980).
 15. Shell K., Optimal Programs of Capital Accumulation for an Economy in which there is Exogenous Technical Change, w: Esseys on the Theory of Optimal Economic Growth (K. Shell - ed.), Cambridge, Mass. (1967)
 16. Stoleru L., Rawnowiesije i ekonomiczeskij rost, Statistika, Moskwa (tłum. z j. franc.) (1977).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu