BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacz Halina (Uniwersytet Łódzki), Żółtowska Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
O konstrukcji i własnościach ważonych estymatorów parametrów funkcji CES dla przypadku występowania błędów pomiaru zmiennej objaśniającej
On Construction and Properties of Weighted Estimators of the CES Function Parameters in the Case of Measurement Errors of Explanatory Variable
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 333-354, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Estymatory, Metody pomiarowe, Metody ekonometryczne
Estimators, Measuring methods, Econometric methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania dotyczące metod estymacji parametrów funkcji typu CES prowadzono w dwóch kierunkach: jeden z nich wykorzystywał technikę jackknife, drugi oparty był na teorii filtrów Kalmana. Analizę porównawczą obu sposobów estymacji można przeprowadzić wykorzystując wyłącznie eksperymenty Monte Carlo. Wyniki otrzymane dla małych prób nie dostarczają niestety jednoznacznych wskazań, by preferować jedną z tych dwóch metod. Zazwyczaj estymatory otrzymane w małych próbach są obciążone i każda redukcja jest oczywiście pożądana. Osiągnąć to można przez zbudowanie estymatorów ważonych. Problemem jest jednak wybór optymalnych wag. Zagadnienie to jest przedmiotem rozważań w tym artykule.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Klepacz H., Efektywność estymatorów jackknife dla parametrów funkcji produkcji CES z biedami w środkach trwałych, opracowanie w ramach CPBP 10.09.III.5, materiał powielany, Łódź 1988.
  2. Klepacz H., Efektywność estymatorów jackknife dla parametrów funkcji produkcji CES z błędami w środkach trwałych, część II, opracowanie w ramach CPBP 10.09.111.5, materiał powielany, Łódź 1989.
  3. Klepacz H., Efektywność estymatorów jackknife dla parametrów funkcji produkcji CES z błędami w środkach trwałych, część III, opracowanie w ramach CPBP 10.09.III.5, materiał powielany, Łódź 1989.
  4. Klepacz H., Żółtowska E., Analiza porównawcza metod jackknife i filtracji dla funkcji CES z błędami pomiaru wielkości środków trwałych, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ 84, Łódź 1990.
  5. Klepacz H., Żółtowska E., Efektywność łącznych metod Walda, Batletta, Durbina estymacji parametrów funkcji produkcji CES z błędami w środkach trwałych, opracowanie w ramach CPBP.10.09.II1.5, materiał powielany, Łódź 1987.
  6. Klepacz H., Żółtowska E., O estymacji jackknife parametrów funkcji CES z błędami pomiaru zasobu środków trwałych, Przegląd Statystyczny 3 (1991).
  7. Klepacz H., Żółtowska E., Propozycja budowy estymatorów ważonych w oparciu o otrzymane z metod: jackknife i filtracji estymatory parametrów funkcji CES z błędami pomiaru w zmiennej objaśniającej, opacowanie w ramach CPBP 10.09.111.5, materiał powielany, Łódź 1990.
  8. Żółtowska E., Własności estymatorów parametrów funkcji CES otrzymanych metodą filtracji, opracowanie w ramach CPBP 10.09.III.5, powielany, Łódź 1988.
  9. Żółtowska E., Zależność obciążenia ocen parametrów funkcji CES otrzymanych metodą filtracji, od liczby obserwacji i parametrów startowych, opracowanie w ramach CPBP 10.09.III.5, materiał powielany, Łódź 1989.
  10. Żółtowska E., Zastosowanie filtru Kalmana do estymacji parametrów funkcji CES, opracowanie w ramach CPBP 10.09.III.5, materiał powielany, Łódź 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu