BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechociński Wiktor
Tytuł
Misja firmy a misja uniwersytetu
A Company Mission and a University Mission
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (18), 2001, nr 886, s. 114-123, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania
Słowa kluczowe
Misja przedsiębiorstwa, Szkolnictwo wyższe, Strategia zarządzania
Enterprise mission, Higher education, Management strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono próbę identyfikacji różnic w sposobie formułowania misji przez przedsiębiorstwa i przez uniwersytety. (fragment tekstu)

The article shows the ways of describing a mission, functions and a structure of a mission. It also includes the examples of companies' and universities' missions which are analysed to explore the differences in missions' creation processes in enterprises and universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bleicher K.: Das Konzepi Integriertes Management, Frankfurt/Main 1991.
 2. Daimler Chrysler Magazine. Spring 1999.
 3. Dwojacki E.: Misja. "Przegląd Organizacji" 1995 nr 10.
 4. Dwojacki P., Jaśkowski A.: Formułowanie misji rozwojowej przedsiębiorstwa. Zeszyty naukowe TNOiK z. i. Poznań: TNOiK 1994.
 5. Gieysztor A.: Misja uniwersytecka dawniej i dzisiaj. [Misja uczelni: s. 9-14]. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji 1998.
 6. Jóżwiak J.: Misja współczesnego uniwersytetu i jej znaczenie dla środowiska akademickiego [Misja uczelni s. 15-21.] Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji 1998.
 7. Karlof B.: Strategia biznesu. Warszawa: Zarządzanie i Bankowość sp. z o.o. 1992. Biblioteka Menedżera i Bankowca.
 8. Koźmiński A.: Misje i strategie szkól wyższych - ujęcie pragmatyczne. [Misja uczelni: s. 23-28]. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji 1998.
 9. Krupski R.: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Wroclaw: Wyd. AE 1998.
 10. Krzyżanowski L.: Podstawy nauki zarządzania. Warszawa 1985.
 11. Misja Politechniki Zielonogórskiej i strategia jej rozwoju w okresie do 2010 roku. Zielona Góra, listopad 1999.
 12. Moszkiewicz M.: Misja jako podstawa definiowania biznesu. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 847. Wrocław: Wyd. AE 2000.
 13. Pearce J.A., Robinson R.B. (jr): Strategic Management. Formulation Implementation and Control. Irwin Homewood 1991.
 14. Ruel W., Holland P.O.: Strategic Management, Concepts and Experiences. New York 1986.
 15. Szczypiński Z.: Zarządzanie przez pryzmat strategii dla osiągnięcia długookresowego sukcesu na przykładzie POLAR SA. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 847. Wrocław: Wyd. AE 2000.
 16. Thompson A.A. (jr), Strickland III A.J.: Strategy Formulation and Implementation. Tasks of the General Manager. Texas 1984.
 17. Wawrzyniak B.: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa 1989.
 18. Założenia budżetowe - 1999 rok Grupa handlowa "Quercus".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu