BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawski Paweł
Tytuł
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie syntetycznych strategii opcyjnych
Accounting valuation of financial Instruments based on synthetic option strategies
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 32, nr 88, s. 15-30, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Strategie handlu opcjami, Parytet siły nabywczej, Rachunkowość, Wycena bilansowa
Options trading strategies, Purchasing power parity, Accounting, Balance valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono metody tworzenia podstawowych instrumentów syntetycznych na podstawie parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży. Zasada parytetu powstała na podstawie modelu wyceny opcji kupna Blacka-Scholesa. Na podstawie parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży można zbudować syntetyczną akcje, opcję kupna, opcje sprzedaży oraz inwestycje o stopie zwrotu wolnej od ryzyka. W analogiczny sposób można konstruować inne instrumenty syntetyczne. Analiza związków zachodzących miedzy instrumentami bazowymi i derywatami prowadzi do stwierdzenia, że każdy z tych instrumentów może być zastąpiony przez odpowiednią kombinacje pozostałych. Na podstawie parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży zostały zbudowane strategie opcyjne typu stelaż, strangle, spread motyla na instrumentach syntetycznych. Do wyceny bilansowej przedstawionych syntetycznych strategii opcyjnych wykorzystano dwie rachunkowe metody wyceny - cenę nabycia i wartość rynkową. (abstrakt oryginalny)

The article describes basic methods of creating synthetic instruments based on call-put parity. The call-put parity is derived from the Black-Scholes model. By applying call-put parity it is possible to create synthetic shares, risk free rate investment, and call and put options. Analogically it is possible to construct other synthetic instruments. The analysis of interactions between base instruments and derivatives lets us assume that any instrument may be replicated by appropriate combination of others. Basing on call-put parity some main structures were created, ie.: strangle, straddle butterfly - all composed of synthetic instruments. For balance valuation of synthetic option strategies, two accounting methods are used: historical cost and market value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Black F., Scholes M. (1972), The Valuation of Options Contracts and a Test of Market Efficiency, „The Journal of Finance", no 27.
  2. Black F., Scholes M. (1973), The Pricing of Options and Corporate Liabilities, „Journal of Political Economy", no 81.
  3. Hull J. C. (1997), Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
  4. Kolb R.W. (1997), Wszystko o instrumentach pochodnych, Wig-Press, Warszawa.
  5. Kolb R.W., Rodriguez R.J. (1992), Principles of Finance, D.C. Heath & Company, Massachusetts, Lexington.
  6. Luenberger D.G. (2003), Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa.
  7. Merton R. C. (1973), The Relationship Between Put and Call Prices: Comment, „The Journal of Finance", no 28, March.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu prezentacji i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z 12 grudnia 2001 roku (Dz.U. Nr 149 poz.1674, z późn. zm.).
  9. Stoll H. (1969), The Relationship Between Put and Call Option Prices, „The Journal of Finance", no 24, December.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu