BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belina Beata, Lisiecki Marek
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach naukowo-badawczych podległych ministrowi gospodarki - wyniki badań
Human Resources Management in Research Institutes Subordinate to the Ministry of National Economics; Survey Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2003, z. 13, s. 84-95
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Planowanie zasobów ludzkich, Dobór pracowników, Instytuty naukowo-badawcze
Human Resources Management (HRM), Human resources planning, Employees' recruitment, Scientific-research institute
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych dotyczących wykorzystania ogólnych zasad i wybranych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi w instytutach naukowo-badawczych podległych ministrowi gospodarki. Zbadano następujące elementy zarządzania zasobami ludzkimi: formy planowania kadry pracowniczej, metody naboru kadry, kryteria doboru pracowników, selekcja ofert pracy, wykorzystywanie programów wprowadzających dla nowych pracowników, częstotliwość badania potrzeb szkoleniowych pracowników, ocena pracowników, motywowanie, wartościowanie oraz opisy stanowisk pracy i zakres odpowiedzialności działu kadr.

The article presents survey results showing the use of human resources management tools in Research Institutes collaborating with the Ministry of National Economy. There are 71 Research Institutes, 45 of them consented to participate in the survey. The survey tool was a questionnaire of 14 questions regarding basic elements of human resources management: working team planning, recruitment methods, recruitment criteria, applicants selection, new employees introduction program use, frequency of testing employees' training needs, training needs assessment, employees performance assessment, training efficiency assessment, motivating instruments, workplace valuation and description, responsibility of human resources department, use of HR computer programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-3500
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu