BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Joanna
Tytuł
Kultura organizacyjna : paradygmaty badań
Organizational Culture : Paradigms of Researches
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (22), 2002, nr 957, s. 19-29, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe podejścia za zarządzania
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Teoria organizacji, Nauki społeczne, Funkcjonalizm, Przegląd literatury
Corporate culture, Organisation theory, Social sciences, Functionalism, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem dotyczący wyboru odpowiedniego paradygmatu, z punktu widzenia którego powinna być rozpatrywana kultura organizacyjna. Dokonano przeglądu różnych podejść badawczych do tego zjawiska. Za najwłaściwsze uznano podejście zintegrowane, będące połączeniem paradygmatu funkcjonalistycznego i interpretatywnego.

This paper presents the different ways of interpretations of organizational culture depending on assumed research perspective (paradigm). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allaire Y., Frisirotu M.E.: Theories of organizational culture. "Organization Studies" 1984 nr 5 (3).
 2. Burrell G., Morgan G.: Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Elements of the Sociology of Corporate Life. Londyn: Heinemann 1979.
 3. Deal T.E., Kennedy A.A.: Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life. London - New York: Addison-Wesley 1982.
 4. Dierkers M.: Unternehmenskultur und Unternehmensfuerung-Konzeptionelle Ansaetze und gesicherte Erkenntnisse. "Zeitschrift fuer Betriebswirtschaft" 1988 nr 5/6, s. 554-575.
 5. Ebers M.: Organisationskultur. Ein neues Forschungsprogramm? "Neue betriebswirtschaftliche Forschung" T. 33. Wiesbaden: Gabler 1985.
 6. Hofbauer W.: Organisationskultur und Unternehmensstrategie: eine systemtheoretisch - kybernetische Analyse. Muenchen: Rainer Hampp Verlag 1991.
 7. Hofstede G.: Kultury i organizacje. Warszawa: PWE 2000.
 8. Jones G.K., Davis H.J.: National Culture and Innovation: Implications for Locating Global R&D Operations. "Management International Review" 2000 nr 1, s. 21-39.
 9. Kobi J.M., Wuetrich H.: Unternehmenskultur verstehen, erfassen und gestalten. Moderne Industrie. Landsberg am Lech 1986.
 10. Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE 1996.
 11. Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Warszawa: PWN 1992.
 12. Kuhn T.S.: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press 1962.
 13. Laessig A.: Gestaltung der Organisationskultur. Universitaet Muenchen 1999.
 14. Laurent A.: Matrix Organizations and Latin Culture: A Note on the use of Comparative Research Data in Management Education. "International Studies of Management and Organization" 1981 nr 4, s. 101 -114.
 15. Ouchi W. G.: Theory Z: How American Business can Meet the Japanese Challenge. Reading Mass Advison-Wesley 1981.
 16. Peters J., Waterman R.H.: In Search of Exellence. Lessons from Americas Best-Run Companies. New York: Warner Books 1982.
 17. Pondy L.R., Frost P.J., Morgan G., Dandridge T.C.: Organizational symbolism. Greenwich: CT 1983.
 18. Raeder S.: Wer definiert die Organisation? Konzept einer postmodernen Organisationskultur. Heildelberg: Asanger Verlag 2000.
 19. Sackmann S.A.: Moeglichkeiten der Gestaltung von Unternehmenskultur. W: Lattmann C.: Die Unternehmenskultur, ihre Grundlagen und ihre Bedeutung fuer die Fuehrung der Unternehmung. Heidelberg: Physica 1990, s. 153-188.
 20. Schein E. H.: Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass 1982.
 21. Schuh S.: Organisationskultur. Integration eines Konzepts in die empirische Forschung. Wiesbaden: Deutscher Universitaets-Verlag 1989.
 22. Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna w instytucji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1990.
 23. Smircich L., Calas M.B.: Organizational culture: a critical assessment. W: Jablin F.M., Putnam L.L., Roberts K.H., Porter L.W.: Handbook of Organizational Communication. Newbury Park: CA Sage 1987, s. 228-263.
 24. Smircich L.: Concepts of Culture and Organizational Analysis. "Administrative Science Quarterly" 1983 vol. 28, s. 339-358.
 25. Smircich L.: Is the Concepts of Culture a Paradigm for Understanding Organizations and Ouerselves? W: E. Frost: Organizational Culture. Beverly Hills: Sage Publisher 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu