BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowski Andrzej, Pondel Maciej
Tytuł
Podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby inteligentnego przedsiębiorstwa
Basic Methods and Tools of Gaining Information and Knowledge for Knowledge-based Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (2), 2004, nr 1020, s. 243-253, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Organizacje inteligentne, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Internet, Hurtownie danych, Gromadzenie wiedzy
Intelligent organisations, Corporation strategies, Knowledge management, Internet, Data warehouse, Knowledge acquisition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Inteligentne przedsiębiorstwo to zdolność do gromadzenia i wykorzystywania zgromadzonej wiedzy. Przedstawiono istotę, źródła informacji oraz podstawowe metody i narzędzia informatyczne wspomagające pozyskiwania informacji i wiedzy tj. internet, hurtownie danych, OLAP, data mining. Pojecie inteligentnego przedsiębiorstwa jest stosunkowo młode w związku z tym czasami bardzo trudno jest określić czy dane przedsiębiorstwo jest inteligentne.

The great importance of information and knowledge in modern management is obvious. An adequate selection of sources from which enterprise is going to receive information and knowledge and a proper composition of processes and tools providing information and knowledge acquisition is an essential issue. Among companies taking advantage of information and knowledge we can find class called intelligent enterprises. A maximal efficiency of exploit of knowledge in economic activity and in taking strategic decisions is typical for this class. This article deliberates the essence of intelligent enterprise and identifies basic methods and tools of information and knowledge acquisition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański T.. Kowalski P., Marketing dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2000.
 2. Dove R., Exploring Concepts of Intelligent Enterprise, "Automotive Manufacturing & Production", Essay nr 62, November/December 2001.
 3. Krupski R., Kierunki rozwoju metod i technik zarządzania strategicznego, [w:] Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Wałbrzych 1999.
 4. Krzos G., Business Process Reengineering, [w:] Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, red. R. Krupski, AE, Wroclaw 2002.
 5. Matouk K., Pozyskiwanie i zarządzanie wiedzą w organizacjach wirtualnych, [w:] Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, red. A. Szewczyk, Hobgen, Szczecin 2003.
 6. Małachowski A., Pondel M., Sources of Information and Knowledge for Intelligent Enterprise SWO'2003 (w druku).
 7. Penc J., Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 8. Perechuda K., Strategie w optykach badawczych współczesnych koncepcji zarządzania, [w:] Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 1999.
 9. Pondel M., Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania wiedzą, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M. Owoc, AE, Wrocław 2003.
 10. Smok B., Eksploracja danych w procesie pozyskiwania wiedzy z hurtowni danych, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M. Owoc, AE, Wrocław 2003.
 11. Wasserman O., The Intelligent Organization, Springer-Verlag, Berlin 2001.
 12. Wyrwisz J., Zarządzanie organizacją oparte na wiedzy, [w:] Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, red. A. Szewczyk, Hobgen, Szczecin 2003.
 13. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
 14. http://www.squtec.fivnet.com/marketing/4-4-extranet.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu