BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciżkowicz Piotr, Rzońca Andrzej
Tytuł
Uwagi do artykułu Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokraskiego pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001
Źródło
Ekonomista, 2003, nr 5, s. 675-699, bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Zatrudnienie, Produkt krajowy brutto (PKB)
Unemployment, Employment, Gross domestic product (GDP)
Abstrakt
Artykuł polemiczny, w którym autor przedstawia swoje uwagi co do niektórych punktów analizy i zastosowanych metod szacowania modelu w wymienionej w tytule pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam Ch., Microeconomic Management: New Methods and Policy Issues, Univeristy of Oxford, Oxford 1998.
 2. Ahn S., Hemmings P., Policy Influences on Economic Growth in OECD Countries: an Evaluation of the Evidence, "Economic Department Working Papers" 2000, nr 246.
 3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 1992-2001, GUS, Warszawa 2002.
 4. Andres J., Hernando L, Does Inflation Hann Economic Growth? Evidence for the OECD, National Bureau of Economic Research, Cambrige, czerwiec 1997.
 5. Baran J., Payroll Taxation and Employment: A Literature Survey, Industry Canada, "Occasional Paper" 1999, nr 15.
 6. Barro R.J., Inflation and Economic Growth, National Bureau of Economic Research, Cambrige, październik 1995.
 7. Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, Inc., New York 1995.
 8. Bertola G., Blau F.D., Kahn L.M., Comparative Analysis of Labor Market Outcomes: Lessons for the US from International Long-Run Evidence, "CEPR Discussion Paper" 2001, nr 3023.
 9. Bertola G., Boeri T., Cazes S., Employment protection and labour market adjustment in some OECD countries: Evolving institutions and variable enforcement, "Employment And Training Papers" 1999, nr 48, Geneva.
 10. Bleaney M., Gemmell N., Kneller R., Testing the Endogenous Growth Model: Public Expenditure, Taxation, and Growth Over Long Run, "Canadian Journal of Economics" 2001, nr 1.
 11. Brzoza-Brzezina M., Zagadnienie naturalnej stopy procentowej, materiały na seminarium w NBP, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003a.
 12. Brzoza-Brzezina M., Rola naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej, materiały na seminarium w NBP, Narodowy Bank Polski, 7 stycznia 2003b.
 13. Brzoza-Brzezina M., Kotłowski J., Analiza związku między cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej na podstawie modelu Π*, "Bank i Kredyt" 2001, nr 3.
 14. Butero J., Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Schleifer A., The Regulation of Labor, World Bank, Washington 2002.
 15. Charemza W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 16. Cryer J.D., Time Series Analysis, Duxbury Press, Boston 1986.
 17. Czyżewski A.B., Economic Growth and Labour Demand, Paper for the conference "Structural reforms and monetary policy", Falenty, 24—25 października 2002.
 18. Czyżewski A.B., Łapińska-Sobczak N., Labour Cost and Unemployment in Poland in 90-ties, referat na Konferencję "Macromodels 2001", Warszawa, grudzień 2001.
 19. Daveri F., Labor Taxes and Unemployment: a Survey of Aggregate Evidence, Paper on Second Annual CEPR Conference "Pension Policy Harmonization in an Integrating Europe", Moncalieri 2001.
 20. Davidson R., MacKinnon J., Estimation and Inference in Econometrics, Oxford Univeristy Press, Oxford 1993.
 21. De Gregorio J., Inflation Taxation and Long-Run Growth, "Journal of Monetary Economics" 1993, 31, nr 3.
 22. De Long B., Summersa L., Macroeconomic Policy and Long-Run Growth, "Federal Reserve of Kansas City Economic Review" 1992, 77, nr 4.
 23. Dornbusch R., Fischer S., Moderate Inflation, "Working Paper" nr 3896, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1993.
 24. Durlauf S.N., Quah D.T., The New Empińcs of Economic Growth, "Center for Economic Performance Discussion Paper" 1998, nr 384;
 25. Fischer S., Growth, Macroeconomics, and Development, National Bureau of Economic Research, Cambridge, "NBER Working Paper" 1991, nr 3702.
 26. Fischer S., The Role of Macroeconomic Factors in Growth, National Bureau of Economic Research, Cambrige, "NBER Working Paper" 1993 nr 4565.
 27. Fischer S., The Role of Macroeconomic Factors in Growth, National Bureau of Economic Research, Cambridge, "Working Paper" 1993, nr 4565.
 28. Fischer S., Recent Development in Macroeconomics, "Economic Journal" czerwiec, nr 98.
 29. Fischer S., Modigliani F., Towards an Understanding of the Real Effects and Costs of Inflation, "Weltwirtshaftliches Archiv" 1978, nr 4,
 30. Fischer S., Sahay R., Vegh C.A., Modern Hyper and High Inflations, National Bureau of Economi; Research, Cambridge, "Working Paper" 2002, nr 4565.
 31. Folster S., Henrekson M., Growth and the Public Sector: A Critique of the Critics, The Research Institute of Industrial Economics, "IUI Working Paper Series" 1998, nr 492.
 32. Friedman M., Inflation and Unemployment, Nobel Memorial Lecture, "Economic Sciences" 1976, nr 13.
 33. Ghosh A.R., Inflation in Transition Economies: How Much? And Why?, "IMF Working Paper" 1997, nr 80.
 34. Góra M., Rynek pracy w Polsce: diagnoza i propozycje poprawy sytuacji, referat na konferencję "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne", Uniwersytet Łódzki, Łódź, maj 2001.
 35. Gylfason T., Inflation, Growth and External Debt: A View of the Landscape, "The World Economy" 1991, 14, nr 3.
 36. Heckman J.J., Pages C, The Cost Of Job Security Regulation: Evidence From Latin American Labor Markets, Cambridge, "NBER Working Paper" 2000, nr 7773.
 37. HeitgerB., The Scope of Government and its Impact on Economic Growth in OECD Countries, "Working Papers", Kiel Institute of World Economics, Kiel 2001.
 38. Hemming R., Kell M., Mahfouz S., The Effectiveness of Fiscal Policy in Stimulating Economic Activity - A Review of the Literature, Washington D.C., "IMF Working Paper" 2002, nr 208.
 39. Hogan V., Do Taxes Cause Unemployment?, University College Dublin 2001.
 40. How Can the Poorest Countries Catch Up?, International Monetary Fund, Washington D.C., "Worlc Economic Outlook", maj 2000.
 41. Judson R., Orphanides A., Inflation Volatility and Growth, "Federal Reserve Board, Finance and Economic Discussion Series" 1996, nr 19.
 42. Kaldor N., Capital Accumulation and Economic Growth, w: Proceedings of a Conference Held by the International Economic Association, red. F.A. Lutz, D.C. Hague, Macmillan, London 1963.
 43. Keefer P., Knack S., Why Don't Poor Countries Catch Up? A Cross-National Test of an Institutional Explanation, "Economic Inquiry", czerwiec 1997, vol. XXXV.
 44. Kelm R., Szacunek produktu krajowego brutto podzielonego Polski dla okresów kwartalnych, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 8.
 45. Kemmerling A,, The Employment Effects of Different Regimes of Welfare State Taxation: An Empirical Analysis of Core OECD Countries, "MPIfG Discussion Paper" 2002, nr 8.
 46. Khan M. S., Senhadji A, Threshold Effects in the Relationship Between Inflation and Growth, "IMF Working Paper" 2000, nr 110.
 47. Kocięcki A., Notatka na temat NAIRU, NBP, Departament Statystyki, Zespól Podmiotów Niefinan-sowych, Warszawa 2001.
 48. Kormendi R., Meguire P., Macroeconomic Determinants of Growth. Cross-Country Evidence, "Journal of Monetary Economics" 1985, 16, nr 2.
 49. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 50. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 51. Laxton D., Meredith G., Rosę D., Asymetrie Effects of Economic Activity on Inflation, "IMF Staff Papers" 1995, nr 2.
 52. Layard R., Nickell S., Jackman R., The Unemployment Crisis, Oxford University Press, Oxford 1994.
 53. Levine R., Renelt D., A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions, "American Economic Review", wrzesień 1992.
 54. Long Run Economic Relations: Readings in Cointegration, red. R.F. Engle, C.W.J. Granger, Oxford Univeristy Press, Oxford 1991.
 55. Lucas R.E. Jr., Macroeconomic Priorities, "The American Economic Review", marzec 2003.
 56. Lucas R.E. Jr., Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs, "American Economic Review", czerwiec 1973, vol. 63.
 57. Mankiw G.N., The Inexorable and Mysterious Tradeoff Between Inflation and Unemployment, National Bureau of Economic Research, Cambridge, "NBER Working Paper" 2000 nr 7884.
 58. McCandless G.T., Weber W.E., Some Monetary Facts, "Federal Reserve Bank of Mineapolis Quarterly Review", lato 1995.
 59. Milo W., Wesoły Z., Cieśluk U., Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 60. Motley B., Growth and Inflation: A Cross-Country Study, Federal Reserve Bank of Saint Louis, Saint Louis 1998.
 61. Motley B., Growth and Inflation: A Cross-Country Study, Federal Reserve Bank of San Francisco, San Francisco 1994.
 62. Nijkamp P., Poot V., Meta-Analysis of the Impact of Fiscal Policies on Long-Run Growth, Tinbergen Institute, "Tinbergen Institute Discussion Papers" 2002.
 63. OECD Employment Outlook 1999, OECD, Paris 1999,
 64. Philips P.C.B., Loretan M., Estimating Long-run Economic Equlibria, Oxford, "Review of Economic Studies" 1991, nr 5.
 65. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 1995—1998, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, czerwiec 2000.
 66. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 67. Romer P., Increasing Returns and Long-run Growth, "American Economic Review" 1987, nr 77.
 68. Sarel M., Non-linear Effects of Inflation on Economic Growth, International Monetary Fund, "Staff Papers" 1996 nr 43(1).
 69. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 70. Socha M.W., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 71. Spanos A., Towards a Unifying Metodological Framework for Econometric Modelling, "Economic Notes" 1988, nr 1.
 72. Stanners W., Is Low Inflation an Important Condition for High Growth, "Cambridge Journal of Economics" 1993, nr 1.
 73. Szekely I., Estevao M., Republic of Poland. Selected Issues, IMF, Washington D.C., 21 maja 2003.
 74. Transition Report Update. Economic Transition in Central and Eastern Europe and the CIS, European Bank for Reconstruction and Development, London, maj 2003.
 75. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu