BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecuch Czesława (Wydział Ekonomii)
Tytuł
Człowiek : Strażnik Bytu - Strażnik Nicości (z filozofii Karla Jaspersa i Martina Heideggera)
Man : Protector of Existence - Protector of Nothingness : From the Philosophy of Karl Jaspers and Martin Heidegger
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 722, s. 31-42
Słowa kluczowe
Metafizyka
Metaphysics
Uwagi
summ.
Heidegger Martin, Jaspers Karl
Abstrakt
Heidegger, prezentując problem bytu jako fundamentalny problem filozofii i rozpatrując byt jako należące do ludzkości zadanie ukazuje obraz człowieka zamkniętego w zamkniętym cyklu egzystencji rozumiejącym tylko samego siebie oraz pozbawionego ostatecznego sensu i celu.

Heidegger, in presenting the problem of existence as the fundamental problem of philosophy and viewing existence as the proper task of humans, presents a picture of man locked in a closed circle of existence understanding only himself and bereft of ultimate meaning. Heidegger's man is not grounded in any reality beyond himself, nor in himself either. The abyss of nothingness opens before him. In contrast, Jasper's man becomes fully himself- a human - because he focuses on existence other than himself, the existence of Transcendence, upon which he is dependent and which in a certain sense also depends on him. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Budować, myśleć, mieszkać, red. K. Michalski, Warszawa 1977, s. 51.
  2. Grieder A., What Did Heidegger Mean by „Essence”, „Journal of the British Society for Phenomenology” 1988, vol. 19/1, January.
  3. Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s. 18.
  4. Heidegger M., Einfuhrung in die Metaphysife, Tubingen 1953, s. 156.
  5. Heidegger M., Fink Z., Heraklit, s. 200-203.
  6. Heidegger M., Kant a problem metafizyki, Warszawa 1989, s. 156.
  7. Heidegger M., Koniec filozofii i zadanie myślenia, przeł. K. Michalski, „Teksty” 1976, nr 6.
  8. Jaspers K., Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, wyd. 3, Munchen 1984, s. 118.
  9. Jaspers K., Philosophie, t. III, wyd. 1, Berlin 1932, s. 2.
  10. Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978, s. 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu