BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusak Leszek (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zarys antropologii Immanuela Kanta
An Outline of the Anthropology of Immanuel Kant
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 722, s. 43-59
Słowa kluczowe
Filozofia, Antropologia
Philosophy, Anthropology
Uwagi
summ.
Kant Immanuel
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono miejsce antropologii pragmatycznej w systemie filozofii Kanta. W dalszej części pracy przedmiotem badań jest człowiek, istota rozumna i samodoskonaląca się. Tematem ostatniej części artykułu jest osoba jako przedmiot moralności.

In the opinion of the author of Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, man differentiates himself from other living beings in his ability to perfect himself. This ability is played out on the basis of inborn qualities and dispositions (technical talents, pragmatic tendencies, moral endowments). The objective of this process is the "perfect rational being," i.e., a being that always and everywhere, without any compulsion, is guided by reason. This is the ideal to which a human in his or her earthly life can approach only to a limited degree. The crucial moment in the process of human development is the emergence of the reflexive consciousness, thanks to which one becomes a person. This special internal value also nas a moral dimension. It is only as a person that a human is subject to moral law. In his anthropology, Kant continues the tradition of the essentialist interpretation of man and comes out on the side of sensibility, consciousness, liberty and communion. This selection means both the avoidance of historical factors that extend beyond the sphere of unconscious reason, which may be treated as evidence of the one-sidedness of his concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boheme G., Antropologia filozoficzna, tłum. P. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998, s. 243.
 2. Bornstein B., Kilka słów o „Krytyce praktycznego rozumu” [Przedmowa do:] I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, wyd. II, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, s. 9.
 3. Brandt R., Kommentar zu Kants Anthropologie, Kant-Forschungen Bd 10, f. Meiner Verlag, Hamburg 1999, s. 15.
 4. Disse J., Metafizyka. Od Platona do Hegla, tłum. A Węgrzecki, L. Kusak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 243.
 5. Heller M., Wszechświat, mózg i kultura, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 51-52, s. 10.
 6. Jaspers K., Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska i A. Wołkowicz, PIW, Warszawa 1990, s. 65-66.
 7. Kant I., Anthropologie in pragmatischer Hinsicht [w:] Kants Werke, Akademie-Textausgabe, Bd. VII, Walter de Gruyter, Berlin 1968, s. 291-302.
 8. Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Biblioteka Klasyków filozofii, PWN, Warszawa 1957, s. 752.
 9. Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1984, s. 103.
 10. Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, oprac. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1953, s. 4.
 11. Krąpiec M., A., Osoba ludzka i błędy w jej rozumieniu [w:] Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 17-23.
 12. Kuderowicz Z., Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000, s. 66.
 13. Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. J. Gawecki, t.2, Warszawa 1955, s. 409.
 14. Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów, tłum. E. Krasnowolska, Znak, Kraków 1964, s. 28.
 15. Schnadelbach H., Próba rehabilitacji animal rationale, tłum K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa. Warszawa 2001, s. 3.
 16. Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. J. Noras, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 163-165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu