BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gmytrasiewicz Maria
Tytuł
Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny
Dilemmas in contemporary accounting. Discussion paper
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 32, nr 88, s. 87-95, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Teoria rachunkowości
Accounting, International Financial Reporting Standard, Accounting theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Referat jest poświecony zagadnieniom metod i zasad rachunkowości oraz ich relacjom z założeniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zdaniem Autorki, nowe jakościowo atrybuty informacji sprawozdawczych, a zwłaszcza ich prospektywny charakter, naruszają istotę true and fair view i wychodzą poza tradycyjnie rozumiane cechy metodologii rachunkowości. Dotyczy to zwłaszcza procedury ustalania wyniku finansowego i kwalifikowania operacji wynikowych. Co więcej, zdaniem Autorki, zacierają się granice między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządcza. Teoria rachunkowości powinna w związku z tym zrewidować jej klasyczne zasady i koncepcje oraz odpowiedzieć na wiele pytań wywołanych zmianami w funkcji informacyjnej rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issue of accounting methods and principles and their relation with the concepts of International Financial Reporting Standards. According to the author, new quality of the attributes of reported information, (especially its prospectiveness) violates the conception of true and fair view presentation and goes far beyond traditional features of accounting methodology. Especially, it concerns the procedure of determining financial results. What is more, the border line between financial and management accounting becomes less distinct. Therefore, the theory of accounting should revise its classical principles and conceptions and give answer to many questions concerning the changes of information-provision function of accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabrusewicz T., Próba objaśnienia roli rachunkowości w społecznej odpowiedzialności korporacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 29 (85), SKwP, Warszawa 2005.
  2. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2002.
  3. Hendriksen E.A., M.F. van Breda, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
  4. Kamela-Sowińskia A., Rachunkowość nr 1/2006, DIFIN, Warszawa.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, t I, IASB, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu