BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzisz Rafał
Tytuł
Kilka uwag w dyskusji nad modelem organu wykonawczego w gminie
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 1-2, s. 37-49
Słowa kluczowe
Kompetencje władz gminnych, Ustawa o samorządzie gminnym, Gmina, Władza wykonawcza
Powers of municipal authorities, Polish Local Government Act, District, Executive authority
Uwagi
Zawiera tabelę: [1] Zarządzone i przeprowadzone referenda w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego przed upływem kadencji 2002-2006 (ostatnia aktualizacja 30 stycznia 2006 r.)
Abstrakt
Artykuł na temat trybu wyboru organu wykonawczego w gminie, który obecnie określa ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zawarto kilka płaszczyzn oceny dotychczasowego funkcjonowania organu wykonawczego w gminie. Zauważono, że wprowadzony w 2002 roku nowy model organu wykonawczego w gminie nie jest doskonały, trudno jednak uznać, że jest on znacznie gorszy od poprzedniego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Boć: Struktury, (w:) A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski: Administracja publiczna, Kolonia Limited 2004, s. 159.
 2. B. Dolnicki: Monokratyczne organy samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2003,nr 1-2, s. 53 i nast.
 3. B. Dolnicki: Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2001.
 4. B. Dolnicki: Sprawność i demokratyzm w strukturze i działaniu polskiej administracji lokalnej, (w:) Sprawność działania administracji samorządowej, VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006, s. 109 i nast.
 5. B. Dolnicki: Ustrój samorządu terytorialnego w Niemczech - po reformie, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 3, s. 65.
 6. A. Grzesik-Robak: Bezpośrednie samorządowe wybory prezydentów miast 2002 - próba analizy, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 6, s. 38 i nast.
 7. B. Jaworska-Dębska: Porozumienia komunalne a sprawność działania administracji samorządowej, (w:) Sprawność działania administracji samorządowej, VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006, s. 209 i nast.
 8. J. Jeżewski (red.): Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 2002.
 9. J. Kowalik w artykule: Wybrani w bezpośrednich wyborach, „Samorząd Terytorialny" 2005, nr 6, s. 5 i nast.
 10. M. Kulesza: Konsolidacja zarządzania w samorządzie - wybrane zagadnienia. Uwagi do dyskusji, „Samorząd Terytorialny" 2006, nr 7-8, s. 8.
 11. Z. Leoński: Nauka administracji, Warszawa 1999, s. 68.
 12. J. Łukasiewicz, K. Kłosowska: Uwarunkowania sprawności działania administracji samorządowej - aspekty teoretyczne i praktyczne, (w:) Sprawność działania administracji samorządowej, VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006, s. 355 i nast.
 13. E. Olejniczak-Szałowska: Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002.
 14. E. Olejniczak-Szałowska: Zasada sprawności działań administracji (zasada efektywności), (w:) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, ss. 149-150.
 15. K. Podgórski: Nowy kształt organów wykonawczych gmin, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 10, ss. 3-7.
 16. L. Rajca: Pozycja ustrojowa burmistrza (przewodniczącego organu wykonawczego) w wybranych krajach, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 10, ss. 8-23.
 17. L. Skrzydło-Niżnik: Pojęcia i kryteria sprawności działania administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji, (w:) Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa - Dębe, 23-25 września 2002 r., Warszawa 2003, s. 232 i nast.
 18. M. Stahl: Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje, (w:) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 15.
 19. A. Szewc, T. Szewc: Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006, ss. 30-31.
 20. L.. Wengler w artykule: Prawno-organizacyjne aspekty „zawieszenia wykonywania mandatu" wójta (burmistrza, prezydenta miasta), (w:) Sprawność działania administracji samorządowej, VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006, s. 651 i nast.
 21. J. Zieleniewski: Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1967, ss. 223-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu