BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizdrak Inga (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Podmiotowość ludzka jako fundament solidarności w rozważaniach antropologiczno-społecznych Karola Wojtyły
Human lndividuality as the Foundation of Solidarity in the Anthropological and Social Deliberations of Karol Wojtyła
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 722, s. 75-85
Słowa kluczowe
Antropologia, Filozofia człowieka
Anthropology, Human philosophy
Uwagi
summ.
Jan Paweł II
Abstrakt
"W niniejszym opracowaniu pragnę rozświetlić i przybliżyć szeroki wachlarz myśli Karola Wojtyły dotyczących pojmowania człowieka jako osoby oraz ukazać pewnego rodzaju przejście od konkretnego, podmiotowego "Ja" (personalizm), do "Ja" relacyjnego, czyli odniesionego do innych "Ja", których osobowe spełnienie dokonuje się poprzez solidarność w kreowaniu wspólnego dobra i poprzez to dobro wzrastaniu ku pełni bycia."

Karol Wojytła's concept, contained in the work The Acting Person, includes both the idea of the human individual as a person fulfilling himself in action and through action, as well as solidarity, which in the social dimension is supposed to contribute to the common good; together with the principles of love, support and dialogue, its creates a community of free individuals. The experience of the act is understood by Wojtyła as a sphere in which a person reveals what is inside and shows the truth about himself. Through action, persons realise their humanity. As a concrete, multi-dimensional and unique social entity, a person co-operates and co-exists with others through so-called participation. Wojtyła uses this term for the category in which an acting individual maintains the personal value of his own act whilst manifesting that which results from a community of acting persons. Solidarity in the social context has meaning and value if people in a given society acknowledge each other as persons. This vision of man in the context of solidarity eliminates the reification and instrumentalisation of the person, respecting his dignity and fundamental rights. According to Wojtyła, solidarity has many layers and should be examined from different points of view. It is not only a social principle but also an ethical reality in which free and responsible persons can act and move in the direction of what is morally good, beautiful and worthy. The more a person fulfils the principle of solidarity, the more he becomes free, just and authentic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Galarowicz J., Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kęty 2000, s. 272.
 2. Gogacz M., Hermeneutyka „Osoby i czynu”, Analecta Cracoviensia, nr 5/6, Kraków 1973-1974, s. 137.
 3. Jan Paweł II, Do końca ich umiłował, Citta del Vaticano 1987, s. 141-142.
 4. Jan Paweł II, Nauczanie społeczne. Trzecia pielgrzymka do Polski 1987, Warszawa 1988, s. 124.
 5. Jan Paweł II, Praca jest znakiem jedności i solidarności [w:] Nauczanie społeczne 1982, Warszawa 1986, s. 683.
 6. Jan Paweł II, Redemptor hominis [w:] encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1998, s. 45.
 7. Kalinowski J., Metafizyka i fenomenologia osoby ludzkiej. Pytania wywołane przez „Osobę i czyn”, Analecta Cracoviensia, nr 5/6, Kraków 1973-1974, s. 65.
 8. Nagórny J., Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w życiu społecznym, Roczniki Teologiczne 1991-1992, t. XXXVIII-XXXIX, s. 19.
 9. Nitecki P., Idea solidarności w nauczaniu Jana Pawła II, „Chrześcijanin w Świecie” 1989, nr 1, s. 5.
 10. Rodziński A., Osoba wobec osoby, Roczniki Nauk Społecznych 1979, t. 3., s. 83.
 11. Strzeszewski C., Miłość jako zasada życia społecznego, „Chrześcijanin w Świecie” 1986, nr 11-12, s. 132.
 12. Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 17.
 13. Wojtyła K., Osoba: podmiot i wspólnota, Roczniki Filozoficzne 1976, t. 24, z. 2, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu