BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smejda Maria
Tytuł
Użyteczność decyzyjna informacji zawartych w sprawozdawczości finansowej
Usefulness for decision making of Information provided by financial statements
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 32, nr 88, s. 174-182, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Informacja dla potrzeb zarządzania, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Information for management needs, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem raportów finansowych jest dostarczenie informacji dla obecnych i przyszłych partnerów jednostki gospodarczej, a także dla społeczeństwa. Z teoretycznego punktu widzenia nie jest jasne, jak cele te osiągnąć wykorzystując dane raportów finansowych. Dyskusja na ten temat wymaga wyjaśnienia znaczenia użyteczności decyzyjnej, koncepcji pomiarowej zdarzeń gospodarczych i pozycji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem ujemnych stron raportowania finansowego. Zagadnienia te są pokazane w następujących częściach artykułu: część druga wyjaśnia pojęcie użyteczności decyzyjnej i w tym kontekście koncepcje pomiaru bogactwa i zysku stosowane w sprawozdawczości finansowej. Część trzecia wskazuje na ograniczenia rachunku przepływów środków pieniężnych, szczególnie w aspekcie przewidywanych przepływów gotówkowych. Konkluzję zawarto w części czwartej. (abstrakt oryginalny)

Financial reporting aims to provide information to actual and potential conctracting partners of an enterprise and to the public. From theoretical point of view, it is not clear if and how these objectives can really be achieved by financial reporting. To discuss this topic, it is necessary to explain what decision usefulness means, what the concepts of measuring financial position and performance are, and especially what drawbacks are generally associated with financial reporting. The article is organized as follows: Section 2 explains the term decision usefulness as well as ambitious concepts of using financial statements to measure wealth and income. Section 3 shows some limitations of the statement of cash flows, especially in helping to make cash flow predictions. Section 4 concludes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elliot B. and Elliot J., Financial Accounting and Reporting, Prince Hall 2005.
  2. Lenz Ch., Pfaff D., Hopwood A., The economics and Politics of Accounting, Oxford University Press, 2004.
  3. Lewis R. and Pendrill D., Advanced Financial Accounting, Prentice Hall, 2004.
  4. International Accounting Standards - Explained, Wyd. John Viley and Sons, USA, 2001.
  5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 1999.
  6. Weetman P., Financial and Management Accounting, Prentice Hall, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu