BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybysz Piotr
Tytuł
Ryzyko przy aplikowaniu o fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako miara przygotowania samorządów do ich absorpcji
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 1-2, s. 85-96, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Fundusze strukturalne, Środki unijne
Regional policy, Structural funds, EU funds union
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Syntetyczny wskaźnik samodzielności finansowej s w gminach powiatu poznańskiego w 2004 roku (w %), [2] Zestawienie danych do oceny ryzyka nieskutecznej aplikacji o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [3] Punktacja w analizie ryzyka nieskutecznego aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Abstrakt
W artykule przedstawiono opracowany model oceny przygotowania samorządu terytorialnego do pozyskiwania funduszy pomocowych, który pozwala ocenić potencjał absorpcyjny zgromadzony w jednostce terytorialnej. Wskazano jego najważniejsze zalety. Zaprezentowano wykorzystanie modelu oceny ryzyka do oceny przygotowania gmin powiatu poznańskiego do pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej. Zidentyfikowano czynniki ryzyka nieskutecznego aplikowania o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bachtler, 2001: Quod erat demostrandum. Ewaluacja polityki regionalnej, Studia Regionalne i Lokalne nr 4(7), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. W. Behres, RM. Hawranek, 1993: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, United Nations Industrial Development Organisation, Warszawa.
 3. D. Bielecka, 2006: Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(23), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. K. Bondyra, 1998: Kapitał społeczny regionów, (w:) P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa (red.): Jaka Europa?: regionalizacja a integracja, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 5. K. Czerwiński, 2003: Analiza ryzyka w audy-cie wewnętrznym, Szczecin.
 6. E. Denek, 2001: Płaszczyzny rozpatrywaniasamodzielności samorządu terytorialnego, (w:) E. Denek (red.): Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. M. Dutkowski, 2003: Analiza SWOT w badaniach lokalnych i regionalnych - problemy stosowania i główne błędy interpretacji, (w:) H. Rogacki (red.): Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. W. Dziemianowicz, 2004: Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski.
 9. M. Florio (red.), 1997: Guide to Cost Benefit Analysis of Major Projects, Jednostka ds. Ewaluacji. DG - Regional Policy, European Commission, Brussels – Milan.
 10. M. Fonesca, J. Maier, 2004: Chances of the new EU Regional Policy for peripheral areas - the case studies of LEADER. Paper presented to the Regional Studies Association Conference „Europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality", Angers, 15-16 April.
 11. M. Furmankiewicz, 2002: Funkcjonalno--przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(8), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. S. Kańduia, 2003: Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. E. Markowska-Bzducha, 2004: Samodzielność finansowa polskich gmin w latach 1991-2000, (w:) R. Brol (red.): Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. K. Olejniczak, M. Olejniczak, 2004: Ewaluacja projektów i programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Studia Europejskie nr 2, Uniwersytet Warszawski.
 15. Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce. Raport Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Warszawa, 2005.
 16. B. Piontek, F. Piontek, W. Piontek, 2000: Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych posiadających osobowość prawną, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Katowice – Białystok.
 17. P. Roberts, 2003: Partnership, programmes, and the promotion of regional development: an evaluation of the operation of Structural Funds regional programmes. Progress in planning nr 59, ss. 1-69, Pergamon.
 18. M. Wartalska, 2002: System zarządzania finansami w samorządzie gminnym, (w:) E. Sobczak (red.): Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU nr 16, póz. 95 z późn. zm.).
 20. K. Van den Berg, 2002: Podręcznik opracowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w obszarze gospodarki odpadami, ściekami, wodą pitną. Materiały przygotowane i opublikowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach projektu „Podręcznik przygotowania studium wykonalności w Polsce", Haga.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu