BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Marketing terytorialny jako proces kształtowania i oferowania wartości dla klientów miast i regionów
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 1-2, s. 117-130
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Samorząd terytorialny, Marketing miejski, Marketing partnerski
Territorial marketing, Local government, City marketing, Partnership marketing
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Proces wymiany korzyści - wartości pomiędzy jednostkami lub grupami jako podstawa koncepcji marketingu, [2] "Waga" wymiany korzyści między jednostką terytorialną a inwestorem - przedsiębiorcą, [3] Wzajemna wymiana wartości pomiędzy jednostkami a ich rynkami jako źródło pozyskiwania czynników rozwojowych, [4] Podział wartości między jednostkę osadniczą (miasto/region) i klienta, [5] Projekt łańcucha wartości miasta/regionu według modelu M.E. Portera
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu główną uwagę skupiono na procesie kształtowania i wymiany wartości w marketingu terytorialnym oraz na odpowiednich zasadach, procedurach i podmiotach podejmowania decyzji. Omówiono relacje wymienne w marketingu terytorialnym - transfery wartości. Przedstawiono czynniki rozwojowe miast i regionów oraz ich źródła, a także system tworzenia i dostarczania wartości w marketingu miast i regionów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler: Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Prentice - Hall Int. Inc., Warszawa 1994.
 2. K. Kuciński, T. Kudłacz, T. Markowski, Z. Zio browski: Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni, PAN KPZK, Studia, t. CXI, Warszawa 2002.
 3. T. Kudłacz: Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, pr. zbiór, pod red. R. Romańskiego, KPZK PAN, Biuletyn, z. 192, Warszawa 2000.
 4. Marketing terytorialny - możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, pod red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 5. Marketing terytorialny, pr. zbior. pod red. T. Markowskiego, KPZK PAN, Studia, t. CXII, Warszawa 2002.
 6. Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia), pr. zbiór, pod red. J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 7. Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, pr. zbiór, pod red. R. Romańskiego, Biuletyn, KPZK PAN, z. 192, Warszawa 2000.
 8. K. Obłój: Tworzywo skutecznych strategii – na styku starych i nowych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 9. Partnerstwo w regionie, pr. zbiór, pod red. J. Karwowskiego, wyd. PTE, Szczecin 2004.
 10. M. E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 11. Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, pr. zbiór, pod red. J.J. Paryska, PAN KPZK, Studia, t. CIV, Warszawa 1995.
 12. Strategie rozwoju lokalnego, t. I: Aspekty instytucjonalne, t. II: Aspekty instrumentalne, pod. red. M. Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 13. A. Szromnik: Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 1-2.
 14. A. Szromnik: Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów zagranicznych - zarys koncepcji marketing - mix gminy, (w:) Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, pod red. Jana Targalskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 15. M. Szymura-Tyc: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wyd. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu