BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wędzki Dariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA)
A proposition of return on assets financial ratio system
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 32, nr 88, s. 275-285, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wskaźniki rentowności, Aktywa
Accounting, Profitability index, Assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaproponowano rozwinięcie systemu wskaźników finansowych na podstawie tradycyjnego systemu rentowności netto sprzedaży oraz rotacji aktywów. Model zbudowano na 3 rodzajach wskaźników: - rentowności poszczególnych rodzajów sprzedaży, tj. operacyjnej, inwestycyjnej itd., - produktywności aktywów związanych z tymi rodzajami działalności, - udziału aktywów dla tych rodzajów działalności. (abstrakt oryginalny)

In the paper a financial ratio system of return on assets is developed from traditional return on sales and assets turnover ratio model. The model was built on three kinds of ratios: - return on different types of sales i.e. from operating activity, investing activity and so on, - turnover ratios on assets assigned to those types of activity, - assets used in those activities. Next, the ratios of above areas are described and the whole model - a mathematical equation and graphical chart - are presented.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 2. Dudycz T., Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, „Rachunkowość" 2001, nr 4.
 3. Dudycz T., Siła diagnostyczna wskaźników płynności finansowej, Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 4. Dudycz T., Hamrol M., Skoczyłaś W., Niemiec A., Finansowe -wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, „Rachunkowość", 2005, nr 3.
 5. Eilon S., A Methodology for Analysis of Corporate Performance, „Omega", 1993, nr 5.
 6. Kabalski P., Wartość dodana jako miara dokonań przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 1999, nr 2(48).
 7. Krajewski M., System wskaźników oceniających stopień rozwoju przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 1999, nr 49.
 8. Nikkim D., Penman S., Ratio Analysis and Equity Valuation: From Research to Practice, „Review of Accounting Studies", 2001, marzec.
 9. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2002.
 10. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, WN PWN, Warszawa 2004.
 11. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2003,
 12. Sierpińska M., Paliwoda G., Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych, „Nasz Rynek Kapitałowy", 2000, nr 1.
 13. Skoczylas W., Podejście deterministyczne w identyfikacji generatorów wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne „Zarządzanie finansami. Fi- nansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej", tom I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 14. Skoczyłaś W., Niemiec A., Nowe mierniki w ocenie bieżącej rentowności przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne „Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw" tom I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 15. Waśniewski T., Skoczyłaś W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2002.
 16. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, OE, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu