BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Aleksander (Uniwersytet Łódzki), Navel Sławomir (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
The statistical properties of free market zloty/dollar exchange rate; the polish experience
Statystyczne własności wolnorynkowego kursu walutowego złoty/dolar; polskie doświadczenia
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 401-412, bibliogr. 20 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Kształtowanie kursu walutowego, Systemy walutowe
Exchange rates, Exchange rate developments, Currency systems
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Główne zadanie badawcze polegało na stwierdzeniu czy statystyczne własności wolnorynkowego kursu walutowego złoty/dolar w Polsce są podobne do własności kursów głównych walut europejskich, które zostały zanalizowane przez innych autorów. Dane dotyczyły notowań dziennych i obejmowały okres od 1 stycznia 1990 do 31 lipca 1992 r. Rezultaty dowodzą, iż rozkład wolnorynkowego kursu walutowego jest niesymetryczny, leptokurtyczny, choć agregacja w czasie powoduje, że staje się on coraz bardziej zbliżony do rozkładu normalnego. Szeregi są niestacjonarne, przy czym stacjonarność można łatwo uzyskać zastępując wartości absolutne logarytmami indeksów łańcuchowych. Zmienność wariancji w czasie powoduje natomiast, że kursy walutowe nie są zmiennymi niezależnymi o jednakowych rozkładach, bowiem średnia jest stabilna a autokorelacja jest nieobecna. Każdy dzień tygodnia może mieć inny rozkład, co wzmacnia hipotezę o zmienności rozkładów w czasie. Własności statystyczne dotyczące wolnorynkowego kursu walutowego złoty/dolar w Polsce pokrywają się dokładnie z własnościami wolnorynkowych kursów głównych walut europejskich. Taka zbieżność nie może być przypadkowa, i nasuwa wniosek, iż wypadkowa sił rynkowych działających w Polsce podobnie wpływa na kształtowanie kursu walutowego. Także rezultaty dotyczące modelu ARCH są analogiczne: efekt niejednorodności wariancji jest silny dla danych dziennych i tygodniowych, zanikając dla obserwacji o mniejszej częstotliwości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baillie R.T., Bollerslev T., The Message in Daily Exchange Rates: A Conditional Variance Tale, Journal of Business and Economic Statistics 7, (1989), pp. 297-305.
 2. Baillie R.T., Bollerslev T., Intra Day and Inter Market Volatility in Foreign Exchange Rates, Review of Economic Studies 58, (1991), pp. 565-585.
 3. Bollerslev T., Chow R.Y., Kroner K.F., ARCH Modeling in Finance. A Review of the Theory and Empirical Evidence, Journal of Econometrics 52, (1992), pp. 5 - 59.
 4. Boothe P., Glassman D., The Statistical Distribution of Exchange Rates, Empirical Evidence and Economic Implications, Journal of International Economics 22, (1987), pp. 297 - 319.
 5. Calderon-Rossell J.R., Ben-Horim M., The Behaviour of Foreign Exchange Rates, Journal of International Business Studies 13, (1982), pp. 99 - 111.
 6. Charemza W.W., Deadman D.F., New Directions in Econometric Practice, Edward Elgar, Hants, (1992).
 7. Diebold F.X., Empirical Modeling of Exchange Rate Dynamics, Springer Verlag, New York, (1988).
 8. Diebold F.X., Nerlove M., The Dynamics of Exchange Rate Volatility: A. Multivariate Latent Factor ARCH Model, Journal of Applied Econometrics 4, (1989), pp. 1-21.
 9. Engle R.F., Autoregressive Conditional-Heteroscedaslicity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica 50, No. 4, (1982), pp. 987-1007.
 10. Engle R.F., Estimates of the Variance of U.S. Inflation Based on the ARCH Model, Journal of Money, Credit and Banking, 15, (1983), pp. 286-301.
 11. Friedman D., Vandersteel S., Short-Run Fluctuations in foreign Exchange Rates, Journal of
 12. International Economics 13, (1982), pp. 171 - 186.
 13. Gadecki H., Welfe A., Program TBC1, "Materiały IEiS", mimeo, (1992).
 14. Hall S.G., REG-X. User Guide (1989).
 15. Hsieh D.A., The Statistical Properties of Daily Foreign Exchange Rates: 1974-1983, Journal of International Economics 24, (1988), pp. 129-145.
 16. McCurdy T.H., Morgan I., Tests of the Martingale Hypothesis for Foreign Currency Futures with Time Varying Volatility, International Journal of Forecasting, 3, (1987), pp. 131 - 148.
 17. Rana P.B., Exchange Rate Risk Under Generalized Floating: Eight Asian Countries, Journal of International Economics 11, (1981), pp. 459 - 466.
 18. Rogalski R.J., Visno J.D., Empirical Properties of Foreign Exchange Rates, Journal of International Business Studies 9, (1978), pp. 69-79.
 19. Statgraphics Statistical Graphics System, ver. 5.0, User Guide (1991).
 20. Welfe A., Narel S., Własności kursu dewizowego zloty/dolar, Materiały IEiS, No. 71/92, Łódź 1992.
 21. Westerfield J.M., An Examination of Foreign Exchange Risk Under Fixed and Floating Rate Regimes, Journal of International Economics, 7, (1977), pp. 181-200.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu