BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roeske-Słomka Iwona
Tytuł
Współzależność rang wielu zmiennych w ujęciu dynamicznym
The Co-Dependance of the Ranks of Numerous Variables in Dynamic Interpretation
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 413-421, przyp. 5 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Entropia, Ekonometria, Macierze
Econometric models, Entropy, Econometrics, Matrix
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje możliwość zastosowania koncepcji przykładów sformułowanych przez G. J. Klira oraz idei transmisji zaproponowanej przez G. Broekstra dla badania współzależności rang kwalifikowanych i kwantytatywnych w interpretacji dynamicznej. Wprowadzenie współczynnika przekazywania umożliwiło oszacowanie i porównanie siły relacji pomiędzy parami zmiennych, a także współczynnika spójności jako miara intensywności równoczesnej relacji pomiędzy wszystkimi badanymi zmiennymi. Przykładowe pomiary zostały przeprowadzone dla trzech i czterech zmiennych.

The article presents the possibility of using the concept of samples formulated by G.J. Klir and the idea of transmission proposed by G. Broekstra for the examination of co-dependencies of qualitative and quantitative ranks in a dynamic interpretation. The introduction of transmission coefficients made it possible to estimate and compare the force of the relation between pairs of variables as well as the coefficient of cohesion as a yardstick of the intensity of a simultaneous relation between all variables under examination. Exemplification measurements were conducted for three and four variables.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Sadowski, Podstawy ogólnej teorii systemów, PWN, Warszawa 1978,
  2. GJ. Klir, On the Representation of Activity Arrays, International Journal of General Systems, 1975, vol. 2, s. 149-168
  3. GJ. Klir, Identyfikacja struktur generatywnych w danych empirycznych, Projektowanie i Systemy, t. 1, 25-29.
  4. G. Broekstra, Some Comments on the Application of Informational Measures to the Processing of Activity Arrays, International Journal of General Systems 1976, vol. 3, s. 48.
  5. G. Broekstra, Constraint Analysis and Structure Identification, Annals of Systems Research 1976, nr 5, s. 67 - 80.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu