BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolupa Michał (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie), Kokoszkiewicz Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
O macierzy odwrotnej do macierzy uniwersalnej i jej zastosowaniach
On a matrix inverse to the universal matrix and its application
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 459-463, bibliogr. 3 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Macierze, Korelacja, Teoria analizy portfelowej, Akcje
Matrix, Correlation, Portfolio analysis theory, Shares
Uwagi
summ.
Abstrakt
Materiał przedstawia efektywną formułę odnoszącą się do określenia elementów dij macierzy odwróconej do macierzy ogólnej oraz ich użycie w przekształcaniu na macierz E = 2(ST)G(k)S, która jest wynikiem zastosowania metody określania optymalnego portfela akcji Z. Hellwiga. Macierz S jest diagonalną macierzą z elementami Si, które są odchyleniami standardowymi ryzyka akcji.(abstrakt oryginalny)

This study supplies effective formulae concerning the determination of elements dij of a matrix inverse to the universal matrix and their using for establishing a matrix converse to the matrix E = 2(ST)G(k)S which is applied in the Z. Hellwig method of determining the optimal shares portfolio. Matrix S is a diagonal matrix with elements Si that are standard deviations from the shares risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny 3 1976.
  2. Kolupa M., Dowód twierdzenia Z. Hellwiga i pewne własności macierzy uniwersalnej, Przegląd Statystyczny 2 1977.
  3. Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu