BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc Tomasz
Tytuł
Status Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej w polskim prawie
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 6, s. 37-41
Słowa kluczowe
Transakcje transgraniczne, Regulacje prawne, Międzynarodowa współpraca gospodarcza
Cross-border transactions, Legal regulations, International economic cooperation
Abstrakt
W artykule zawarto rozważania dotyczące roli Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi w polskim systemie prawnym. Zawarto próbę odpowiedzi na pytanie o trafność dokonanej przez Prezydenta RP wykładni przepisu ustawy konstytucyjnej, a także o miejsce i rolę tej konwencji w polskim systemie prawnym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities. www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Htrnl/159.htm z 20 maja 2007 r.
 2. U. Beyerlin: Rechtsprobleme der lokalne grenziiberschreitenden Zusammenarbeit, Berlin 1988, s. 119.
 3. S. Biernat: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994, s. 25.
 4. S. Czarnow: Niektóre aspekty prawne współpracy transgranicznej i euroregionów, „Państwo i Prawo" 1997, z. 10, s. 55.
 5. S. Czarnow: Pojęcie współpracy transgranicznej, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 4, s. 37.
 6. European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communites or Authorities. Explanatory Report, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/HtmV106.htm z 20 maja 2007 r., pkt 39 i nast.
 7. K. Jasiakiewicz: Współdziałanie gmin i organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych - zasady podstawowe, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11, s. 59.
 8. R. Kusiak: Możliwości prawne transgranicznej współpracy samorządowej w świetle konwencji i umów zawartych przez Polskę, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji", Wrocław 1997, nr 38, s. 120.
 9. R. Kusiak: Uwagi o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, „Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji", Wrocław 2003, nr 53, s. 65.
 10. R. Kusiak: Współpraca regionów i gmin o zasięgu przekraczającym granice państwowe, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 7-8, s. 139.
 11. Protocol No. 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning inter-territorial co-operation, http://conventions.coe.int/ treaty/en/Treaties/Html/169.htm z 20 maja 2007 r.
 12. R. Sowiński: Udział polskich samorządów w zrzeszeniach międzynarodowych, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 6, s. 27.
 13. R. Sowiński: Ustawowa regulacja udziału jednostek samorządu terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8, s. 34 i nast.
 14. T. Szewc: Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, „Państwo i Prawo" 2002, z. 9.
 15. L. Zacharko: : Prywatyzacja zadań publicznych gminy: studium admini-stracyjnoprawne, Katowice 2000.
 16. L. Zacharko: Prywatyzacja zadań publicznych w nauce niemieckiej, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 3, s. 58.
 17. M. Zieliński: Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, „Gubernaculum et Administratio" 2002, nr 2, s. 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu