BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolupa Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Teoria par korelacyjnych
The Theory of Correlative Pairs
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 1, s. 37-49, bibliogr. 21 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Para korelacyjna, Macierze
Correlative pairs, Matrix
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsza praca prezentuje teorię par korelacyjnych, proponuje kryterium rozwiązywania ich istnienia i sposób określania ich jakości. Autor opisuje efekt katalityczny, jak również koincydencję i statystyczną istotność danych par korelacyjnych. Zakończenie zawiera uwagi dotyczące prognoz ekonometrycznych. Język par korelacyjnych gwarantuje jednorodność prezentacji i instrumentów zastosowanych w konstrukcji teorii.

This study presents the theory of correlative pairs, proposes a criterion for solving their existence and the manner of determining their quality. The author describes the catalysis effect, as well as the coincidence and statistical essentiality of a given correlative pair. The end remarks concern econometric prognosis. The language of correlative pairs guarantees uniformity of presentation and instruments applied for constructing the theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Koincydencja i efekt katalizy w liniowych modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1984.
 2. Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Uogólnienie nierówności Z. Hellwiga. Przegląd Statystyczny 1 (1984).
 3. Hauke J., Pomianowska J., Związki korelacyjne w świetle kryterium nieujemnej określoności macierzy blokowej. Przegląd Statystyczny 3 (1987).
 4. Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predykant. Przegląd Statystyczny 3-4 (1969).
 5. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne. Przegląd Statystyczny 3 (1976).
 6. Hellwig Z., Efekt katalizy, jego wykrywanie i usuwanie. Przegląd Statystyczny 2 (1977).
 7. Hellwig Z., Model z kompensatorem różnicowym. Przegląd Statystyczny 3 (1987).
 8. Kokoszkiewicz A., O kryteriach służących do badania koincydenlności modelu. Przegląd Statystyczny 1 (1994).
 9. Kolupa M., O kryterium służącym do badania koincydenlności danej zmiennej objaśniającej. Przegląd Statystyczny 4 (1986).
 10. Kolupa M., Dowód hipotezy Z. Hellwiga. Przegląd Statystyczny, 3 (1993).
 11. Kolupa M., Hipoteza Z. Hellwiga i wyniki pokrewne. Wyd. WSZiM, Warszawa 1994.
 12. Kolupa M., Marcinkowska-Lewandowska M., Radzio A., Koincydencja modeli ekonometrycznych. Teoria i zastosowania. SGH ICiZ 1991.
 13. Kolupa M., Michalski T., Łukasik J., Podstawy modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem macierzy brzegowych. PWN, Warszawa 1988.
 14. Kolupa M., Radzio A., Koincydentność kompensatora różnicowego. Przegląd Statystyczny 3 (1991).
 15. Kolupa M., Kokoszkiewicz A., O koincydenlności zmiennej katalitycznej. Przegląd Statystyczny 4 (1991).
 16. Maksymiuk E., O badaniu koincydenlności. Przegląd Statystyczny 3 (1993).
 17. Marcinkowska-Lewandowska W., Geometryczne aspekty koincydencji i efektu katalizy. SGH, Warszawa 1993.
 18. Michalski T., Zastosowanie macierzy brzegowych do weryfikacji hipotez statystycznych występujących w badaniach ekonometrycznych. SGH, Warszawa 1985.
 19. Radzio A., Kompensatory różnicowe. Studium teoretyczne. SGH, Warszawa 1992.
 20. Śleszyński Z., Zastosowanie współczynników korelacji cząstkowej w modelowaniu ekonometrycznym. Praca doktorska SGPiS, Warszawa 1988.
 21. Tabeau A., Transformacja różnicowa konstrukcji kompensatora. SGH, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu