BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłopotowski Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Perz Szczepan (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie)
Tytuł
Matematyczne podstawy programowania liniowego część I. Uogólnienia pojęcia wypukłości, przykłady uwypukleń w przestrzeni liniowej Rn
Mathematical bases for linear programming. Part I. Generalised concepts of convexities and examples of convexities in Rn linear space
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 1, s. 63-82, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Programowanie liniowe, Ekonomia matematyczna, Modele matematyczne
Linear programming, Mathematical economics, Mathematical models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest pierwszym z serii prac poświęconych podstawom programowania liniowego. Autorzy dobrali pojęcia z aksjomatycznej teorii wypukłości kierując się ich przydatnością dla przedstawienia teorii programowania liniowego w nowym ujęciu. Także przykłady wypukłości dobrano kierując się powyższą zasadą. Zdaniem autorów programowanie liniowe całkowitoliczbowe należy rozpatrywać w przestrzeni Zn będącej produktem n egzemplarzy zbioru liczb całkowitych Z. Przestrzeń ta nie jest przestrzenia liniową, stąd też w przykładach 2.5, 2.6 przedstawiono wypukłości w bardziej abstrakcyjnych strukturach algebraicznych. (abstrakt oryginalny)

This article is the first in a series of studies concerned with the foundations of linear programming. The authors selected concepts from the axiomatic theory of convexities by basing themselves on the usefulness of the latter for the presentation of a new interpretation of the theory of linear programming. Examples of convexities have also been chosen by observing the above mentioned principle. It is the opinion of the authors that integral number linear programming should be considered in space Z which is the product of n samples from the group of integral numbers Z. This space is not linear, hence, examples 2.5, 2.6 proposed convexities in more abstract algebraic structures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksiewicz A., Analiza funkcjonalna. PWN Warszawa 1969.
 2. Grabowski W., Programowanie matematyczne. PWN Warszawa 1980.
 3. Kłopotowski J., Perz Sz., Dwa dualizmy w programowaniu liniowym, maszynopis powielony, Warszawa SGH (1993).
 4. Kłopotowski J., Perz Sz., Programowanie liniowe calkowitoliczbowe, (część druga opracowania: Dualizmy par zadań programowania liniowego), maszynopis powielony, Warszawa SGH (1994).
 5. Korbut A.A., Finkelsztein J.J., Programowanie dyskretne. PWN Warszawa 1974.
 6. König D., Über eine Schlussweise aus dem Endlichen und Unendlichen, Acta, Litt. Acad. Sc. Uni. Hung. Franc. Josephinee Sectio Sc. Math. 3 (1927) 121-130.
 7. König D., Theorie der Endlichen Unendlichen Graphen. Leipsig 1936.
 8. Nykowski I., Programowanie liniowe, PWE Warszawa 1984.
 9. Perz Sz., Normy i grafy, Praca doktorska, Instytut Matematyczny PAN Warszawa 1989.
 10. Perz Sz., Rolewicz St., Norms and perfect graphs, Zeitschift für Operazion Research 34 (1980) 13-27.
 11. Rolewicz St., Analiza funkcjonalna i teoria sterowania. PWN Warszawa 1969.
 12. Sołtan P.S., Wwiedenije w aksjomaticzieskuju tieoriu wypuklosti. Sztinca, Kiszyniów 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu