BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dołhasz Magdalena (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową na przykładzie reklamy (wybrane aspekty)
The Effect of the Social Environment on Marketing Communication Using the Example of Advertising (Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 729, s. 157-169, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Otoczenie przedsiębiorstwa, Komunikowanie marketingowe
Advertising, Enterprise environment, Marketing communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie jest próbą identyfikacji i systematyki najważniejszych czynników społecznych wpływających na reklamę. W pracy dokonano również ich charakterystyki z uwzględnieniem polskiego rynku reklamy.

Knowledge of the social changes occurring in its environment is becoming increasingly important for the modern enterprise, in particular in the context of creating a marketing strategy. Indeed, the factors and conditions comprising this part of the enterprise's environment significantly affect consumer behaviour, limiting it in a very visible manner. In contrast to other components of the environment, such as legal and technological ones, the social (socio-cultural) environment is inextricably linked with the altitudes of the individual in society. The particularly visible impact of factors associated with the socio-cultural development of societies on the social environment in marketing communication is evident in the advertising activities of enterprises. The effect of social factors on changes in this area of marketing can also be readily observed in the advertising activities of enterprises. In this article, the author seeks to identify and provide a brief overview of the most important social factors affecting advertising and to discuss them using the example of the Polish advertising market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.
 2. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002.
 3. Dess G., Miller A., Strategie Management, McGraw-Hill, New York 1993.
 4. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2003.
 5. Dziecko w roli podwójnej i dwuznacznej, „AIDA-Media" 1999, nr 4.
 6. Grzebinoga B., Czuła opiekunka, http://www.szkolareklamy.pl/sections-veiwarticle-291. html, 18.10.2005.
 7. Kossowski R, Dziecko i reklama telewizyjna, W.A. „Żak", Warszawa 1999.
 8. Kowalczyk I., Kobieta w reklamie, http://free.art.pl/konsola/konsola.htm?teksty/o_reklamie_main.htm, 21.10.2005.
 9. Laszczak M., Ciemna strona reklamy, „Marketing w Praktyce" 2001, nr 7.
 10. Laszczak M., Reklama dobrego życia, „Marketing w Praktyce" 2001, nr 1.
 11. Laszczak M., Zdrowszy, szybszy i ładniejszy, „Marketing w Praktyce" 2001, nr 1.
 12. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 13. Lubelska K., Matka i macho, „Polityka" 1999, nr 20.
 14. Nowacki R., Reklama, Difin, Warszawa 2005.
 15. Nowacki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 16. Nowińska E., Dziecko w reklamie, „AIDA-Media" 1996, nr 2.
 17. Olczyk E., Twardowska A., Kobiety w mediach, http://free.ngo.pl/temida/rapmedia.htm, 02.10.2005.
 18. Popularna encyklopedia powszechna, „Fogra" Oficyna Wydawnicza, Kraków 1997.
 19. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody. Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 1998.
 20. Węglarz A., Polka XXI wieku -portret insightowy, „Brief" 2004, grudzień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu