BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nykowski Ireneusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
O równoważności metod: kar i dwóch faz
On the Equivalence of the Big M and Two Phase Methods
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 2, s. 181-188, bibliogr. 3 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Programowanie liniowe, Badania operacyjne
Linear programming, Operations research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia, że dwie wersje algorytmu simplex powszechnie stosowanego w rozwiązywaniu zadań "problemu LP"; metoda kar lub metoda dwóch faz są równoważne. Równoważność jest tu rozumiana jako rozpoczęcie od tego samego pierwszego rozwiązania bazowego, wykonania takiej samej liczby iteracji potrzebnych do otrzymania optymalnego rozwiązania bazowego oraz przebieganie przez te same wierzchołki. Osiągamy równoważność obu metod jeśli: I. w konstrukcji tabeli simplex zastosujemy MKb w metodzie kar oraz tablicę DFb w metodzie dwóch faz; II. w przypadku kilku kandydatur w selekcji nowej zmiennej bazowej wyróżniamy kandydaturę zmiennej o najniższym możliwym numerze.

The article demonstrates that the two versions of the simplex algorithm universally applied for the solution of the tasks of the LP problem; the Big M method or the two phase method, are equivalents. Equivalence is understood here as a start from the same first basic solution, the execution of the same number of iterations needed for obtaining a basic optimal solution, and a trip along the same peaks. We attain the equivalence of both methods if: I. in the construction of simplex tables we apply MKb in the Big M method and DFb tables in the two phase method; II. in the case of several candidatures in the selection of a new basic variable we distinguish the candidature of a variable with the smallest possible number. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Charnes, A., Cooper W.W., Henderson A.: An Introduction to Linear Programming, (1953).
  2. Dantzig G.B., Orden A., Wolfe Ph.: The Generalized Simplex Method for Minimizing a Linear Form Under Linear Inequality Restraints, Pacific Journal of Mathematics (1955), vol. 5, no. 2.
  3. Simonnard M.: Programowanie liniowe, PWN 1967.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu