BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Miary taksonomiczne w programach dojścia do Unii Europejskiej (podobieństwo struktur, zróżnicowanie poziomów, dystans czasowy)
Taxonomic Measures in Programmes of Access to the European Union (Similarity of Structures, Differentiation of Levels, Time Distance)
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 2, s. 189-197, bibliogr. 7 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza taksonomiczna, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rozwój gospodarczy, Modele ekonometryczne
Taxonomic analysis, Poland's economic integration with the EU, Economic development, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W czasie, kiedy nadrzędnym celem gospodarczym prawie każdego państwa w Europie Środkowo-Wschodniej jest przyłączenie się do Unii Europejskiej, okazuje się, że niewystarczający nacisk kładzie się na wykorzystanie doświadczeń tych krajów, które pomyślnie przeszły już proces przyłączenia do Unii. W artykule zaproponowano zastosowanie mierników, które mogą okazać swoja skuteczność w przygotowaniu efektywnych programów przystąpienia do Unii. Programy te bazują na doświadczeniach krajów członkowskich Unii.

During a period when the prime economic goal of almost every country in Central-Eastern Europe is to join the European union, it appears that insufficient pressure is placed upon the exploitation of the experiences of those countries which had already successfully dealt with their acceptance into the Union. The article proposes the application of measures which could prove useful in the preparation of effective programmes of gaining access to the Union, which are based on the experiences of the member states of the Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy wspólliniowości, PWN, Warszawa 1979.
  2. Michalski T., Miara zgodności (podobieństwa) kształtu, Przegląd Statystyczny, vol. 32, Nr 1, 1985.
  3. Michalski T., Wykorzystanie metod taksonomicznych w ekonomii, XXIII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane, wrzesień, 1994.
  4. Michalski T., Eastern Economies Towards European Union: Statistical Measures of Perspective Evaluation, XXXIX International Atlantic Economic Conference, Vienna, March 11 - 15, 1995.
  5. Nieklasyczne metody prognozowania, Praca pod redakcją naukową M. Cieślak, PWN, Warszawa 1983.
  6. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczy eh, PWE, Warszawa 1990.
  7. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawczaw modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu