BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sus-Januchowska Aleksandra
Tytuł
Czas jako determinanta elastyczności organizacji
The Time as a Determinant of the Flexibility in an Organization
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 53-59, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zmiany organizacyjne, Czas w ekonomii, Gospodarowanie czasem, Elastyczność organizacyjna
Enterprise management, Organisational change, Time and economy, Time economizing, Organizational flexibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka starała się podkreślić czynnik czasu i jego rolę w procesie tworzenia atrybutu organizacji, jakim jest jej elastyczność. Omówiono elastyczność organizacji oraz jej narzędzia, wymiary i atrybuty.

The growing speed of change is determining work in present organizations. To be on the top means to have the answers and always anticipate changes in the company's corporate culture to allow the free flow of information and feedback. Flexibility is the attribute of the organization which is needed in particular to anticipate the quick changes in today's business environment and to help you stay ahead of your competition. The main factor of flexibility is time. Identifying that part of this factor is the ability to create adaptability and flexibility of the organization is the aim of this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Golden W., Powell P. (2000), Towards a Definition of Flexibility: m Search of the Holly Grail? "Omega", vol. 28.
 2. Hansen M.T., von Oetinger B. (2001), Introducing T-Shaped Managers. Knowledge Management's Next Generation, "California Management Review", marzec.
 3. Koźmiński A.K. (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 4. Krupski R. (2004), Przedsiębiorstwo iv ruchu, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław.
 5. Leeuw A.D., Volberda H.W. (1996), On the Concept of Flexibility A Dual Control Perspective, "Omega".
 6. Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Osbert-Pociecha G. (2004a), Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, vol. 116.
 8. Osbert-Pociecha G. (2004b), Elastyczność przedsiębiorstwa - jej atrybuty í wymiary w literaturze przedmiotu, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław.
 9. Penc J. (2003), Zarządzanie w zmieniającym się otoczeniu, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 10. Pierzchawka S., Sus-Januchowska A. (2005), Organizacja przyszłości - próba konceptualizacji podstawowych kategorii epistemologicznych, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, AE, Kraków.
 11. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 12. Volberda H.W. (1997), Building Flexible Organizations Form Fast-moving Markets, "Long Range Planning", vol. 30.
 13. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji (2005), red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu