BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawontka Jan (Akademia Rolnicza w Krakowie)
Tytuł
Optymalne modele gospodarstw rolnych terenów górskich na tle zmian cen w latach 1973-1992
Optimal Farm Models in Mountainous Regions against the Background of Price Changes from 1973 to 1992
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 2, s. 199-212, bibliogr. 11 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Programowanie liniowe
Arable farm, Farm household income, Linear programming
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zastosowanie metody programowania liniowego umożliwiło stworzenie modeli gospodarstw rolnych, które odpowiadają warunkom panującym w regionach górskich. Celem była maksymalizacja ogólnego dochodu uzyskiwanego w gospodarstwach rolnych z określonym areałem upraw. Stało się to podstawą analizy wpływu zmian cen w okresie 1973 - 1992 na rozwiązania optymalne. Analiza otrzymanych rezultatów miała przede wszystkim na celu uzyskanie odpowiedzi dotyczącej zmian trendu produkcji optymalnej w trakcie tego okresu. Następnie autor ocenił kształtowanie, w ramach tych rozwiązań, optymalnych przychodów w relacji do płac potencjalnych osiągalnych poza gospodarstwami rolnymi.

The application of the method of linear programming made it feasible to construct models of farms which corresponded to conditions prevailing in mountainous regions. The intention was to maximize global income from farms with a determined area under cultivation. This became a foundation for an analysis of the impact of price changes in the 1973- 1992 period upon optimal solutions. An analysis of the obtained results sought in the first place an answer concerning changes in the optimal production trend during that period. Subsequently, the author assessed the shaping, within these solutions, of optimal income in relation to potential wages attainable outside the farm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gass S., Programowanie liniowe, PWN, Warszawa 1973.
 2. GUS Rocznik statystyczny, Warszawa 1974-93.
 3. GUS Rolnictwo, z. 23 Indywidualne gospodarstwa rolne, Warszawa, lipiec 1973.
 4. Kopeć B-, Systemy gospodarcze w rolnictwie polskim, PWRiL, Warszawa 1968.
 5. Kopeć B., Nietupski T., Podstawy i metody podejmowania decyzji w gospodarstwach rolnych, PWRiL, Warszawa 1980.
 6. Krawontka J., Maksymalizacja funkcji celu w przykładowym gospodarstwie górskim - przy różnej obsadzie siły roboczej, Zeszyty Naukowe AR, Ekonomika 14, Kraków 1984.
 7. Marszałkowicz T., Metody programowania optymalnego w rolnictwie, PWE, Warszawa 1979.
 8. Nykowski L, Programowanie liniowe, PWE, Warszawa 1984.
 9. Pojęcia ekonomiczno-rolnicze, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 68/1967.
 10. System maszyn rolniczych. Tom 1. Część ogólna. Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne. Wydanie V, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 1977.
 11. Weinschenck G., Optymalna organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa 1967.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu