BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyńska Wacława (Uniwersytet Łódzki), Witkowska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Metody optymalnego sterowania w analizie gospodarki żywnościowej w początkowym okresie transformacji
Application of Optimal Control Methods in Analysing the Agriculture Sector in the Early Transition Period
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 3-4, s. 293-307, bibliogr. 5 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Rolnictwo, Modele ekonometryczne, Analiza danych statystycznych, Gospodarka żywnościowa, Decyzje optymalne
Agricultural production, Agriculture, Econometric models, Statistical data analysis, Food economy, Optimal decisions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Metody optymalnego sterowania mogą byc wykorzystane w: - ocenie polityki gospodarczej, - analizie zjawisk ekonomicznych, - weryfikacji modeli ekonometrycznych. W pracy zaprezentowany został ekonometryczny model sektora rolniczego we wczesnym okresie transformacji, autorzy podjęli także próbę jej zweryfikowania przy użyciu metod kontrolnych. Nieliniowy model opisuje: przychody w sektorze rolniczym, zaopatrzenie w podstawowe zboża i produkty pochodzenia zwierzęcego jak również zaopatrzenie i ceny rynkowe głównych produktów rolniczych. Model ekonometryczny został oszacowany na podstawie danych miesięcznych (od stycznia 1990 do grudnia 1992). Autorzy rozważają wyniki doświadczeń liczbowych, które zostały przeprowadzone dla pierwszych sześciu miesięcy 1993 roku. (abstrakt oryginalny)

Optimal control method can be used to: - evaluate the economic policy, analyze the economic phenomenon, - verify the econometric model. In the paper we present the econometric model of the agriculture sector in the early transition period and we try to verify it by control methods. The non-linear model describes: incomes in agriculture sector, procurement of major corps and products of animal origin as well as procurement and market prices of the main agriculture products. The econometric model was estimated on the basis of monthly data (from January 1990 to December 1992). We discuss the results of numerical experiments which were provided for the first six months of 1993. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chow G.C., Analysis and control of Dynamic Economic Systems, New York, John Wiley and Sons, 1975.
  2. Chow G.C., Econometric Analysis by Control Methods, New York, John Wilhey and Sons, 1981.
  3. Witkowska D., Zastosowanie modeli ekonometrycznych do wyznaczania optymalnej polityki gospodarczej, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, nr 101, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
  4. Witkowska D., Optymalne sterowanie na podstawie modeli ekonometrycznych. Analiza empiryczna makrokreacji w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993a.
  5. Witkowska D., Optymalizacja polityki gospodarczej, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, nr 103, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu