BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lula Paweł (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Badania nad miernikami jakości grupowania
Research into Group Quality Standards
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 3-4, s. 347-360, bibliogr. 7 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza skupień, Macierze, Analiza wskaźnikowa, Analiza symulacyjna
Cluster analysis, Matrix, Ratio analysis, Simulation analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia pewien zestaw standardów, które służą określeniu jakości podziałów przeprowadzanych z pomocą metod taksonomicznych. Standardy te mogą być stosowane przy wyborze optymalnego podziału spośród wszystkich otrzymanych przy użyciu danej metody. Celem prezentowanych badań było ocena różnorodnych standardów wykorzystywanych w praktyce oraz wybór najlepszego.

The article discusses a number of standards which serve the determination of the quality of division conducted with the aid of taxonomic methods. These standards can be applied for choosing an optimal division among all those generated by a given method of division. The intention of the presented research was to evaluate various standards used in praxis, and the selection of the best one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dąbrowska M., Laus-Mączyńska K., Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji, WNT, Warszawa 1978.
  2. Fortier J.J., Solomon H., Clustering procedures - w Krishnaiah P.R. (wyd.), Multivariate analysis, Academic Press, New York 1966.
  3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk spoleczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  4. Kucharczyk J., Algorytmy analizy skupień w języku ALGOL 60, PWN, Warszawa 1982.
  5. Pluta W., Metoda oceny wyników delimitacji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 262/1984.
  6. Pociecha J., Statystyczne metody segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, seria specjalna: Monografie, Kraków 1986.
  7. Strahl D., Dyskryminacja zbiorów według kryterium stabilnego podobieństwa, Przegląd Statystyczny, zeszyt 112, 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu