BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utkin Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ryzyko stopy i ryzyko inflacji obligacji jednorocznej o oprocentowaniu zmiennym
Interest Rate and Interest Inflation of the One-Year Variable-Rate
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 3-4, s. 361-367, bibliogr. 6 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Obligacje, Ryzyko papierów wartościowych, Ryzyko stopy procentowej
Bonds, Securities risk, Interest rate risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje zmiany w podejściu do mierzenia wahań cen polskich obligacji jednorocznych o oprocentowaniu zmiennym. Obligacje te są emitowane kwartalnie począwszy od czerwca 1992 r. Ich stopa procentowa jest obliczana jako skumulowana stopa inflacji powiększona o addytywną marżę. Okresem odniesienia jest rok kończący się na dwa miesiące przed datą wykupu. Niezależność wahań wskaźników inflacji i stóp procentowych na polskim rynku finansowym na przestrzeni krótkich okresów pozwala rozpatrywać te parametry w kategoriach dwóch niezależnych zmiennych mających wpływ na wartość jednorocznych obligacji. W rezultacie otrzymano i omówiono ryzyko stopy procentowej i inflacji obligacji.

This paper presents fluctuations an approach to measuring the fluctuations of the price of the one-year variable-rate polish government bond. This bond is issued quarterly beginning from the June 1992. Its interest rate is the cumulate inflation rate increased with an additive margin. Its reference period is the year ending two month before maturity. Independence of the variations of the inflation indices and the interest rates in the Polish financial market during small periods enable us to consider those parameters as two independent variables of the one-year bond valuation. Consequently its risks of interest rate and of inflation are obtained and discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa 1994.
  2. Fama E.F., Short-Term Interest Rates as Predictors of Inflation, American Economic Review 65(3) (1975), s. 269-282.
  3. Fama E.F., Term Premiums in Bond Returns, Journal of Financial Economics 13 (1984), s. 529 - 546.
  4. Fisher 1., The Theory of Interest, Macmillan, New York, 1930.
  5. Jacquillat B., Solnik B., Marches financiers: gestion de portefeuille et de risques, Dunod, Paris 1990.
  6. Utkin J., Wycena obligacji trzyletniej o oprocentowaniu zmiennym, Przegląd Statystyczny 2, 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu