BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmuksta-Zawadzka Maria (Politechnika Szczecińska), Zawadzki Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
O metodzie predykcji brakujących informacji dla danych sezonowych
On the Method of Predictions of Missing Information for Seasonal Data
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 3-4, s. 377-385, bibliogr. 7 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Sezonowość, Informacja, Teoria prognozy, Metody ekonometryczne
Time-series analysis, Seasonal character, Information, Forecast theory, Econometric methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi prezentację metody ustalania interpolacyjnych i ekstrapolacyjnych prognoz dla zmiennych ekonomicznych, które ujawniają wahania sezonowe. Jest to sytuacja, w której każdego roku dane statystyczne są dostępne dla r m = 12 miesięcy. Podstawą konstrukcji dwóch typów prognoz są modele serii czasowej z trendem liniowym oraz periodyczne lub zmienne składniki sezonowe, opisane za pomocą serii Fouriera. Spostrzeżenia zostały zilustrowane przykładem empirycznym obu wariantów danych.

The article is a presentation of a method for establishing interpolation and extrapolation prognoses for economic variables which disclose seasonal oscillations. This is a situation when every year statistical data are available for r m= 12 months. The foundation for the construction of two types of prognoses are models of a temporal sequence with a linear trend and a periodic or changeable seasonal component, described with the help of the Fourier sequence. The ensuring reflections are illustrated with an empiric example for both variants or data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 114, Kraków 1979.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
  3. Hellwig Z., Aproksymacja stochastyczna, PWE, Warszawa 1965.
  4. Hellwig Z., Problem optymalnego wyborupredyktanl, Przegląd Statystyczny, 3-4, 1970.
  5. Zeliaś A., Teoria prognozy, wyd. II, PWE, Warszawa 1984.
  6. Zieliński Z., Ekonometryczne metody analizy wahań sezonowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej 111, Szczecin 1969.
  7. Żakowski, Kołodziej W., Matematyka, cz. II, WNT, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu