BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perenc Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Badanie struktury wielkości odszkodowań w świetle stosowanych metod kalkulacji składki ubezpieczeniowej
The Examination of the Structures of the Size of Compensation in the Light of the Applied Methods of Insurance Calculation
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 3-4, s. 395-410, bibliogr. 6 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Odszkodowania, Składki ubezpieczeniowe, Szacowanie ryzyka, Szacowanie prawdopodobieństwa
Insurances, Compensation, Insurance premium, Risk estimating, Probability estimation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań struktury rozmiarów szkód dla celów szacowania składek ubezpieczeniowych. Pierwsza część artykułu traktuje na temat ogólnej teorii kalkulacji dotyczącej ubezpieczeń non-life (osobowe nie na życie), a druga część dotyczy empirycznego badania podziału rozmiarów odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe na przykładzie wybranych grup taryfowych ubezpieczeń samochodowych. Autor określając politykę firm ubezpieczeniowych przedstawia ją jako celowe działanie, które zakłóca regularność rozkładu odszkodowań przyjętych przez aktuariuszy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the result of research into the structure of the size of damages for the purposes of calculating insurance rates. The first part of the article deals with the general actuary theory as regards non-life insurance, and the second part concerns the empirical examination of the distribution of the size of compensation paid by the insurance company upon the example of select tariff groups of insured automobiles. The author distinguishes the policy of the insurance company envisaged as a purposeful activity which disturbs the regularity of the distribution of damages accepted by the actuaries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dutkowiak Z., Metody rachunku aktuarialnego. Wybór tekstów, Radom 1990.
  2. Dutkowiak Z., Gwiazda H., Badanie rozkładów prawdopodobieństwa szkód według ich wielkości w wybranych grupach taryfowych ubezpieczonych pojazdów samochodowych. Studia ubezpieczeniowe. Tom X, Warszawa-Poznań 1989.
  3. Famy D., Versicherungswesen. Karlsruhe 1989.
  4. Rutkowski A., Rozkłady prawdopodobieństwa szkód w niektórych rodzajach ubezpieczeń majątkowych, w: X lat Wydziału Ekonomiki i Organizacji Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Radom 1979.
  5. Straub E., Non-life insurance mathematics. Zürich 1988.
  6. Wolfsdorf K., Versicherungsmasthematik. Teil 2. Theoretische Grundlagen. Risikotheorie. Sachversicherung. Stuttgart 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu