BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawontka Jan (Akademia Rolnicza w Krakowie)
Tytuł
Wahania w cenach a optymalne rozwiązania w modelach symulacyjnych gospodarstw rolnych
Price Oscillations and Optimal Solutions in Simulative Models of Farms
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 3-4, s. 425-433, bibliogr. 7 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ruch cen, Ceny, Gospodarstwa rolne, Restrukturyzacja rolnictwa, Badania operacyjne, Modele symulacyjne
Price trend, Prices, Arable farm, Agricultural restructuring, Operations research, Simulation models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące wpływu wolnych cen na gospodarstwa rolne, wykorzystano metodę programowania liniowego, która na początku tworzy model deterministyczny. Uwzględnienie koncepcji zmiennej losowej umożliwiło określenie w większym stopniu oddziaływania wolnych cen na optymalne rozwiązania w symulacyjnych modelach gospodarstw rolnych. Optymalne wyniki skłaniają do konstatacji, iż w rolnictwie sytuacja niekorzystna z ekonomicznego punktu widzenia może stanowić (bez względu na pogorszenie wyników działalności gospodarstw) przyczynę większej niestabilności w optymalnych rozwiązaniach uzyskanych dla skonstruowanych modeli.

In order to obtain an answer to questions dealing with the impact of free prices upon farms, use was made of a method of linear programming, which in the first place built a deterministic model. Taking into consideration the random variable made it more possible to determine the effect of free prices upon optimal solutions in simulative models of farmsteads. Optimal results incline to the conclusion that in agriculture a situation unfavorable from the economic point of view could be, regardless of the deterioration of economic results obtained by the farms, the reason for greater instability in the achieved optimal solutions for the constructed models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z., Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa 1987,
  2. Gass S., Programowanie liniowe, PWN, Warszawa 1973,
  3. GUS, Rocznik statystyczny, Warszawa, 1983,..,1993,
  4. GUS, Rolnictwo, Indywidualne gospodarstwa rolne, z. 23, Warszawa 1973,
  5. Kopeć B., Systemy gospodarcze w rolnictwie polskim, PWRiL, Warszawa 1968,
  6. Kopeć B., Nietupski T., Podstawy i metody podejmowania decyzji w gospodarstwach rolnych, PWRiL, Warszawa 1980,
  7. Nykowski I., Programowanie liniowe, PWE, Warszawa 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu