BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoluk Antoni (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Uwagi o definicji wartości modalnej
Remarks on the Definition of Model Value
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 1, s. 41-46, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Miara koncentracji, Statystyka
Concentration measurement, Statistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
This is a proposal of defining the probability mode u as that number m in which the corresponding function f(u, m) is the largest element (supremum) in the set F(u). Such a defined mode is determined ambiguously (when it exists). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 1958.
  2. Geliert W., Kästner H., Neuber S. [red.], Lexikon der Mathematik. Bibliographisches Institut. Leipzig 1977.
  3. James R.C., Mathematics - Dictionary, van Nostrand Reinhold Company. New York 1976 [Fourth edition.].
  4. Pearson E.S., Kendall M.G. [Ed.], Studies in the History of Statistics and Probability. Griffin. London 1970.
  5. Pearson K., Skew variation in homogeneous material. Philosophical Transactions of the Royal Society (1895) Seria A. Tom 186, Str. 343 i dalsze.
  6. Smoluk A., Metody numeryczne. Akademia Ekonomiczna. Wrocław 1996.
  7. Winogradów I.M. [Red.], Matiematiczeskaja Enciklopiedija. Tom 3. Izdatielstwo "Sowietskaja En- cikłopiedija". Moskwa 1982.
  8. Yule G.U., Wstęp do teorii statystyki. Nakład Gebethnera i Wolffa. Warszawa 1921 [Tłumaczył z angielskiego Z. Limanowski.
  9. Zubrzycki S., Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN. Warszawa 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu