BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walesiak Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Dziechciarz Józef (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar preferencji studentów przy wyborze warunków zakwaterowania
Measurement of Student Preferences in a Selection of Accomodation Conditions
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 3, s. 389-406, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Preferencje konsumenta, Metoda conjoint
Consumer preferences, Conjoint method
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article presents the application of the conjoint measurement method for the selection of conditions of student accommodation. Each variant of the accommodation was described with the aid of six nominal variables. The study dealt with 133 students of the Economic Academy in Wrocław. Upon the basis of distinguished variables and corresponding levels, the authors created a evaluated by giving the probability of their choice. The assessments of the respondents constituted a basis for using the conjoint measurement method for estimating coefficients of fragmentary usefulness, which were employed in order to: a) determine the relative importance of each variable for the choice of an accommodation variant, made by the students; b) determine the usefulness of each level of a given variable; c) estimate (predict) the participation of the selected accommodation variants on the market, d) distinguish segments of students with similar selection preferences and estimate the presence of select accommodation variants.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldenderfer M.S., Blashfield R.K, Cluster Analysis, Sage, Beverly Hills 1984.
 2. Anderberg M.R., Cluster Analysis for Applications, Academic Press, New York, San Francisco, London 1973.
 3. Anttila M., van den Heuvel R.R., Möller K., Conjoint Measurement for Marketing Management, European Journal of Marketing No. 7 (1980), s. 397-408.
 4. Bak A., Walesiak M., Metody estymacji parametrów w modelu conjoint analysis, Zeszyt nr 4 Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS pt. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Jelenia Góra-Wrocław-Katowice-Kraków 1997 (w druku).
 5. Cattin P., Wittink D.R, Commercial Use of Conjoint Analysis: a Survey, Journal of Marketing Summer (1982), s. 44-53.
 6. Dziechciarz J., Walesiak M., Modelling the College Student Choice Process via Conjoint Analysis, Argumenta Oeconomica 1997 (w druku).
 7. Hair J.F., Anderson RJ3., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
 8. Jajuga K, Walesiak M., Uwagi o badaniach niewyczerpujących przy zastosowaniu metod statystycznej analizy wielowymiarowej. Konferencja naukowa nt. Badania sondażowe w zintegrowanym systemie statystyki regionalnej (Baranowo k. Poznania, 25-27 września 1996 r.).
 9. SPSS Categories for Windows, Version 6.1, SPSS Inc., Chicago 1994.
 10. Vriens M, Wittink D.R., Conjoint Analysis in Marketing, 1994, Maszynopis powielony.
 11. Walesiak M., Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 654, Wrocław 1993, Seria: Monografie i opracowania nr 101.
 12. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu