BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galanc Tadeusz (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa maksymalnego poziomu zapasów sterowanego niezagregowanym wejściem o dynamicznych parametrach
Conditional Distribution of the Probability of a Maximal Reserve LevelSteered by a Non-Aggregated Input with Dynamic Parameters
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1998, vol. 45, z. 1, s. 135-139, bibliogr. 7 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Model sterowania zapasami
Inventory control model
Uwagi
summ.
Abstrakt
The author conducts a quantitative analysis of the functioning of a certain system of reserve management when the level of filling the storehouse, steered by a non-aggregated process of product supply, gained its maximum value. The subsystems of this particular system include: the production, transport, sotrehouse, reservoir and recipient subsystems. The author introduces explicite formulae for conditional probabilities in the case of a maximum reserve level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Galanc T., Nieekstremalny stan poziomu zapasów sterowany niezagregowanym procesem podaży produktu o dynamicznych parametrach, Przegląd Statystyczny 4 (1997).
  2. Galanc T., Związki funkcji gęstości z parametrami niezagregowanego procesu podaży sterującego poziomem zapasów produktu, Przegląd Statystyczny 4 (1997).
  3. Galanc T., Warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa minimalnego poziomu zapasów sterowanego niezagregowanym procesem podaży produktu o dynamicznych parametrach, Przegląd Statystyczny 4 (1997).
  4. Galanc T., Związki rozkładów prawdopodobieństwa minimalnego poziomu zapasów z parametrami niezagregowanego procesu podaży produktu, Przegląd Statystyczny 4 (1997).
  5. Galanc T., Rozkłady warunkowe procesu dwuwymiarowego opisującego działanie pewnego systemu produkcyjno-zaopatrzeniowego w przypadku bariery górnej, Przegląd Statystyczny 2 (1997).
  6. Galanc T., Stany pośrednie procesu generowanego zagregowanym wejściem pewnego systemu produkcyjno-zaopatrzeniowego, Przegląd Statystyczny 1 (1997).
  7. Gichman L.I., Skorochod A.W., Wstęp do teorii procesów stochastycznych PWN Warszawa 1968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu