BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoluk Antoni (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Prognozy intuicyjne a prognozy naukowe
Intuitive and Scientific Prognoses
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1998, vol. 45, z. 3, s. 331-341, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Prognozowanie
Forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
A scientific prognosis denotes every deduction from a scientific law. Prognoses based on the principle of the inertia of statistical data are also regarded as scientific although in this case we are not always familiar with the law ruling the predicted phenomenon and use is made of the general law of continuity and inertia. Since all scientific laws are the derivatives of the general principle of equilibrium, one can say that this principle comprises the base of all scientific prognoses. Prognoses devoid of scientific laws are constructed either by building a scenario or by referring to the knowledge of experts. Such prognoses are known as intuitive. Their foundation is the Scheling principle identifying the cognitive subject with the cognized object. The main outcome of the study comes down to a precise formulation of the principle of equilibrium. A set of maximal points of a decision problem is identical to the bottom boundary of the family of all top restrictions of the set of permissible decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borel E., Probabilite et certitude. Presses Universitäres de France. Paris 1956. [Jest tłumaczenie rosyjskie wydane pod redakcją B.W. Gniedenki w 1961 roku].
  2. Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i jego zastosowań. PWN, Warszawa 1960. [Tłumaczinie z angielskiego pod redakcją S. Zubrzyckiego].
  3. Gerstenkorn T., Środka T., Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1978. [Wydanie czwarte].
  4. Gnedenko B.V., The Theory of Probability. Mir publishers. Moscow 1976. [Wydanie trzecie w języku angielskim. Tłumaczenie z języka rosyjskiego].
  5. Gniedienko B.W. Kurs tieorii wierojatnostiej. Gosudarstwiennoje Izdatielstwo Tiechniko-Tirorieticzie- skoj Litieratury. Moskwa 1954. [Wydanie drugie].
  6. Mikusiński J., Rachunek operatorów. PWN, Warszawa 1957. [Wydanie drugie].
  7. Prochorow J.W., Rozanow J.A., Tieorija wierojatnostiej. Nauka. Moskwa 1973. [Wydanie drugie].
  8. Smoluk A., Esej futurologiczny. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 123, 1978, 5-23.
  9. Smoluk A., Zasada symetrii a prognozy naukowe. W zbiorze: A. Zeliaś [Red.]. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, 31-38.
  10. Wassermann I., Historyczny i krytyczny rozbiór pojęcia intuicji w medycynie. Zakład Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1939.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu