BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Władysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Modelling Inflation in Poland
Modelowanie inflacji w Polsce
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1998, vol. 45, z. 3, s. 309-329, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Inflacja, Modelowanie procesów gospodarczych, Stopa inflacji
Inflation, Economic process modeling, Inflation rates
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przedstawiono teoretyczny system równań cen i płac, których to dynamikę określają stopy wzrostu. Jądrem systemu są równania cen produkcji zdekomponowanych na koszty jednostkowe (materiałów i energii, pracy i pozostałe) i nadwyżkę. Stanowi to podstawę określenia deflatorów PKB i jego składników oraz kursów walutowych i stóp procentowych. Systemy zamykają równania płac spełniające postulaty krzywej Phillipsa. W efekcie otrzymano rozbudowane sprzężenia zwrotne, określające pętlę inflacyjną. Aproksymacją systemu są równania odpowiedniego bloku kwartalnego modelu WK/98 gospodarki polskiej, których parametry oszacowano w zasadzie na podstawie próby 1992-1996. Objaśniają one przebieg procesów inflacyjnych w Polsce w okresie transformacji, jaki nastąpił po przywróceniu równowagi rynkowej i opanowania zjawisk hiperinflacji. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen C, Nixon J, Two Concepts of the NAIRU, paper presented at the conference on "Inflation and Unemployment in Economies in Transition", Florence, mimeo (1995).
 2. Bodkin R.G., Klein L.R., Marwach K. eds, A History of Macroeconometric Model Building, Elgar (1991).
 3. Juszczak G., Kaźmierska M.M., Łapińska-Sobczak N., Welfe W., Quarterly Model WK-91 of the Polish Economy in Transition, in: Economies in Transition, G. Gehrig, W. Welfe eds., Physica-Verlag, Heidelberg (1993).
 4. Tomaszewicz Ł, Metody analizy Input-Output (Methods of Input-Iutput Analysis), PWE, Warszawa (1994).
 5. Welfe A., State Budget and Inflation Processes. Estimates for Poland, Journal of Public Economics (1990), Vol. 43, pp. 161-180.
 6. Welfe A., Modelling Wages in Centrally Planned Economies: The Case of Poland. Economics and Planning, (1991), Vol. 24, pp. 47-58.
 7. Welfe A., Inflacja i rynek {Inflation and Market), PWE, Warszawa (1993).
 8. Welfe A., The Price-Wage Inflationary Spiral in Poland, Economics and Planning, (1996), Vol. 29, No. 1, pp. 33-50.
 9. Welfe A., Welfe W., Sources and Persistence of Inflation and Unemployment in Poland in the '90s, paper presented at the conference on "Inflation and Unemployment in Economies in Transition", Florence, mimeo (1996).
 10. Welfe W., Model of the Socialist Economies, in: L.R. Klein, Lectures of Econometrics, North Holland, Amsterdam (1983).
 11. Welfe W., Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski {Econometric Models of the Polish Economy), PWE, Warszawa (1992).
 12. Welfe W., Topics in Macro-modelling of East European Countries in the Period of Transition, Economics of Planning, (1993), Vol. 26, pp. 105-126.
 13. Welfe W., Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności {Quarterly Model of the Polish Economy. Structure and Properties), UN-O Warszawa (1995).
 14. Welfe W., Economies in Transition and the World Economy, P. Lang, Frankfurt am Main (1997).
 15. Welfe W., Welfe A., Ekonometria Stosowana (Applied Econometrics), PWE, Warszawą (1996).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu