BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stoenchev Nicholai (Uniwersytet w Sofii)
Tytuł
Applications of harmonious models for prognosis of the volume of rainfalls and the number of days of snow cover in Bulgaria
Zastosowanie harmonijnych modeli dla prognozowania ilości opadów i liczby dni z pokrywą śnieżną w Bułgarii
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1998, vol. 45, z. 4, s. 595-601, przyp. 2 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Ryzyko pogodowe
Forecasting, Weather risk
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Bułgaria
Bulgaria
Abstrakt
Wyniki sprawdzenia poziomu realizacji prognoz dotyczących ilości opadów i liczby dni z pokrywą śnieżną stanowią podstawę dla następujących rekapitulacji: - Odchylenie od rzeczywistych ilości opadów jest znaczne, gdyż nie ustalono żadnych priorytetów dotyczących kierunku tychże odchyleń. Najbardziej rzeczywiste dla obydwu badanych lat są prognozy dotyczące Burgas i Warny oraz średnia dla całego kraju. Z tego powodu mogą być one polecane do zastosowania w modelach regresyjnych przeznaczonych dla prognozy związanej z plonami lub zastosowane jako czynnik wyboru odpowiednich typów plonów. W odniesieniu do różnych typów modeli zastosowanych jako podstawa dla rozwoju prognoz dotyczących ilości opadów, najwyższy poziom realizacji występuje w modelach kombinowanych i poliharmonicznych. Tę właściwość można wyjaśnić odnosząc się do ich umiejętności gromadzenia dużej ilości komponentów rozwoju. - Odchylenie rzeczywistej ilości dni z pokrywą śnieżną w stosunku do prognozy przekracza odchylenie dotyczące ilości opadów. Ta właściwość jest w pewnym stopniu wynikiem mniej absolutnych ilości badanego czynnika. Prognozy na rok 1990 (średnia krajowa) i dla regionów Warny i Haskowo znacznie przekraczają rzeczywiste ilości, podczas gdy prognozy dla 1992 r. pozostają niepotwierdzone. Z tego powodu prognozy dotyczące liczby dni z pokrywą śniegu, osiągnięte z pomocą modeli harmonijnych, nie mogą być polecane jako wiarygodny czynnik w prognozach dotyczących plonów. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hydrology and Meteorology, Annual issue of the Bulgarian Academy of Science No XXX, 2nd book of 1980, page 75; Magazine Problems of Hydrology and Meteorology, 2nd book, 1986, page 29 - 39.
  2. N. Velichkova, Statistic methods for studying and prognosis the development of the social and economical phenomena, Nauka i iskustvo, Sofia, 1981, page 201.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu