BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kronenberg Jakub
Tytuł
Ekologia przemysłowa jako dziedzina ekonomii ekologicznej
Źródło
Ekonomista, 2004, nr 6, s. 829-841, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost ekologicznie zrównoważony, Ekologia, Ekonomia
Environmentally sustainable growth, Ecology, Economics
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Ekologia przemysłowa (industrial ecology) to koncepcja wykorzystywania przyrody jako modelu do naśladowania w systemach tworzonych przez człowieka. Autor przedstawia ewolucję tego pojęcia, zasady i zastosowanie ekonomii przemysłowej oraz jej relacje w stosunku do ekologii.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allenby B.R., Culture and Industrial Ecology, "Journal of Industrial Ecology" 1999a, nr 1.
 2. Allenby B.R., Industrial Ecology. Policy Framework and Implementation, Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 1999b.
 3. Andrews C.J., Building a Micro Foundation for Industrial Ecology, "Journal of Industrial Ecology" 2001, nr 3.
 4. Benyus J., Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, William Morrow and Company, New York 1997
 5. Billen G., Toussaint F., Peeters P., Sapir M., Steenhout A., Vanderborght J.-P.,L'ecosysteme Belgia: Essai d'ecologie industrielle, Centre de recherche et d'information socio-politique (CRISP). Bruxles 1983.
 6. Boons F., Roome N., Industrial Ecology as a Cultural Phenomenon. On Objectivity as a Normative Position, "Journal of Industrial Ecology" 2001, nr 2.
 7. Brown L.R., Eco-economy: Building an Economy for the Earth, W.W. Norton & Co., New York 2002
 8. Chirac J., Foreword, w: Perspectives on Industrial Ecology, red. D. Bourg, S. Erkman, Greenleaf, Sheffield 2003.
 9. Chmielecki A.. Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, PWN, Warszawa 1999.
 10. Czaja S., Entropia jako podstawa analizy ograniczoności zasobów naturalnych, "Ekonomia i Środowisko" 1995, nr 1.
 11. Czaja S., Rozwój termodynamiki a entropijność systemów społeczno-ekonomicznych, "Ekonomia i Środowisko" 1996, nr 1-2.
 12. Czaja S., Zarys koncepcji entropijnie zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. 1, red. F. Piontek, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 13. Daly H., Elements of Environmental Macroeconomics, w: Ecological Economics, red. R. Costanza Columbia University Press, New York 1991.
 14. Erkman S., Industrial Ecology: an Historical View, "Journal of Cleaner Production" 1997, nr 1-2
 15. Fiedor B., Ogólna charakterystyka ekonomii środowiska jako części składowej współczesnej teorii ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 1992, nr 1.
 16. Frosch R.A., Ekologia przemysłowa XXI wieku, "Świat Nauki", listopad 1995a.
 17. Frosch R.A., Industrial Ecology. Adapting Technology for a Sustainable World, "Environment" 1995b, nr 10.
 18. Frosch R.A., Gallopoulos N.E., Strategies for Manufacturing, "Scientific American" 1989, nr 3.
 19. Graedel T.E., On the Concept of Industrial Ecology, "Annual Review of Energy and Environment" 1996, nr 21.
 20. Graedel T.E., Allenby B.R., Industrial Ecology, Englewood Cliffs, Prentice Hall NJ 1995.
 21. Hawken P., Przez zielone okulary. Jak prowadzić interesy i nie szkodzić sobie i innym, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1996.
 22. Holmberg J., Robert K.-H., Eriksson K.-E., Socio-ecological Principles for a Sustainable Society, w: Getting Down to Earth. Practical Applications of Ecological Economics, red. R. Costanza, O. Segura, J. Martinez-Alier, Island Press, Washington DC 1996.
 23. Jacobs M., The Green Economy, Pluto Press, London 1991.
 24. Janikowski R., Zarządzanie ekologiczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.
 25. Jeżowski P., Ekonomia ekologiczna a rozwój zrównoważony, w: Ekonomia a rozwój zrównoważony. t. l, red. F. Piontek, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 26. Kay J., On Complexity Theory, Exergy, and Industrial Ecology, w: Construction Ecology. Nature as the Basis for Green Buildings, red. C.J. Kibert, J. Sendzimir, G.B. Guy, Spon Press, London, New York 2002.
 27. Krebs C.J., Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, PWN, Warszawa 1996.
 28. Kronenberg J., Ekologia przemysłowa jako koncepcja rozwoju, w: Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce, red. G. Dobrzański, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 29. Lawn P.A., Grounding the Ecological Economics Paradigm with Ten Core Principles, "International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology" 2002, nr 1.
 30. Lorenz K., Regres człowieczeństwa, PIW, Warszawa 1986.
 31. Lowe E., Warren J., Moran S., Discovering Industrial Ecology': An Executive Briefing and Sourcebook, Battelle Press, Columbus, Ohio 1997.
 32. Macias A., Mizgajski A., Metabolizm Poznania w kategoriach ekologu miasta, w: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania, red. R. Domański, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 1998, z. 181.
 33. Mizgajski A., Cechy ekologicznie podtrzymywalnego rozwoju Poznania w świetle form metabolizmu miasta i struktury przestrzennej, w: Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, red. R. Domański, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 2000, z. 192.
 34. Mundl A. i in., Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji. Strategia dla nowej polityki ekologicznej w Polsce, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1999.
 35. Panayotou T., Zinnes C., Free-Lunch Economics for Industrial Ecologists, w: Industrial Ecology and Global Change, red. R. Socolow i in., Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 36. Pianka E.R., Ekologia ewolucyjna, PWN, Warszawa 1981.
 37. Plich M., Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 38. Rejeski D., Metrics, Systems and Choices, w: The Industrial Green Game, red. D.J. Richards, National Academy Press, Washington DC 1997.
 39. Rotschild M., Bionomics: Economy as Ecosystem, Henry Holt and Company, New York 1990.
 40. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 41. Tyczkowski J., Nadzieja w Słońcu, "Wiedza i Życie" 2002, nr 11.
 42. Watanabe C, Industry-Ecology: Introduction of Ecology into Industrial Policy, Ministry of International Trade and Industry (MITI), Tokyo 1972.
 43. Wilson E.O., Różnorodność życia, PIW, Warszawa 1999.
 44. Zarządzanie środowiskiem, red. Z. Nowak, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 45. Żylicz T., Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 1989.
 46. Żylicz T., II konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Ekonomii Ekologicznej (Sztokholm, 3-6 sierpnia 1992), "Ekonomia i Środowisko" 1992, nr 2.
 47. Żylicz T., Rola nauki w polityce trwałego rozwoju, "Środowisko" 2002, nr 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu